• 2018/07/26

Aliaskoje gyvenanti lietuvė iškovojo pavardę su „w”

Aliaskoje gyvenanti lietuvė iškovojo pavardę su „w”

Š.m. liepos 25 d. Vilniaus apylinkės teismas priėmė dar vieną sprendimą originalios asmenvardžių rašybos bylose. Šį kartą – dėl lietuvės, kuri ištekėjo už Jungtinių Amerikos Valstijų piliečio ir įgijo pavardę su “w”. Aliaskoje gyvenanti Lietuvos pilietė teisinės pagalbos kreipėsi į VšĮ “Europos žmogaus teisių fondą”, kuris yra parengęs daugiau kaip keturiasdešimt bylų šioje srityje.  Pareiškėja jau kelis metus Amerikoje yra identifikuojama vyro pavarde su “w” – turi šia pavarde vairuotojo pažymėjimą, yra sudariusi sutartis ir t.t., tačiau Lietuva atsisakė įregistruoti tokią pavardę.

Bylą išnagrinėjęs teismas įpareigojo Civilinės metrikacijos skyrių įtraukti į apskaitą santuoką ir išduoti santuokos sudarymo įrašą su “w”. “Asmenvardžių rašybos bylos tapo formalumu – teismai vieningai priima palankius sprendimus dėl “w”, “x” ir “q” pavardėse, kai jos įgyjamos santuokos su užsieniečiu metu. Dėl originalios asmenvardžių rašybos mišrioms šeimoms neprieštarauja nei Valstybinė lietuvių kalbos komisija, nei Civilinės metrikacijos skyriai, tačiau dėl egzistuojančios teisinio reguliavimo spragos, tokios situacijos sprendžiamos vis dar išimtinai teisminiu keliu. Tokiu būdu yra eikvojami valstybės resursai tiesiog ignoruojant egzistuojančia problemą” – teigia teismuose pareiškėjus atstovaujanti advokato padėjėja Evelina Dobrovolska.

Šiuo metu Seime yra užregistruoti keli įstatymų projektai dėl pavardžių rašybos, tačiau jie nėra svarstomi šiemet Seime.  Priešingai nei nurodo politikai, nei vienas iš užregistruotų projektų neišspręstų tautinių mažumų, o tik mišrių šeimų problemas.

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…