• 2018/03/19

EFHR šventė Europos savaitę prieš rasizmą

EFHR šventė Europos savaitę prieš rasizmą

Š.m. kovo 19 d. Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) paminėjo Europos savaitę prieš rasizmą Vilniaus savivaldybės Jaunimo informacijos centre. EFHR pirmiausia surengė diskusiją „Rasizmo tendencijos Lietuvoje“, kurioje dalyvavo: Lešek Jankovskij, EFHR teisininkas, Jelena Jonis, Vilniaus universiteto doktorantė ir Giedrė Blažytė iš Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto.

Renginį pradėjo EST savanorė ir diskusijos moderatorė Carmen Cara Lorente, trumpai pristačiusi EFHR veiklą. Po šio pristatymo Giedrė Blažytė iš Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto papasakojo susirinkusiems apie visuomenės požiūrį į etnines grupes, imigrantus ir pabėgėlius. Diskusiją pratęsė EFHR teisininkas Lešek Jankovskij, kalbėdamas apie neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbos reiškinius Lietuvoje. Diskusiją baigė Vilniaus universiteto doktorantė Jelena Jonis, kuri kalbėjo apie rasinę ir etninę diskriminaciją Lietuvoje. Klausytojai entuziastingai dalyvavo diskusijoje ir aktyviai užduodavo prelegentams klausimų.

Renginyje dalyvavo daug žmonių, tiek užsieniečių, gyvenančių Vilniuje, tiek vietinių gyventojų. EFHR kasmet organizuoja renginius, skirtus UNITED kampanijas paminėti ir nuolat siekia didinti visuomenės sąmoningumą žmogaus teisių klausimais Lietuvoje. EFHR pasiekė savo tikslą – informuoti visuomenę apie rasizmo ir diskriminacijos reiškinius kaip žmogaus teisių pažeidimus.

Vilniaus meras palaikė šį įvykį ir prisijungė prie savaitės prieš rasizmą kampanijos, teigdamas, kad „Vilnius yra atviras ir draugiškas miestas visiems geros valios žmonėms“. EFHR taip pat norėtų padėkoti Vilniaus savivaldybei už leidimą naudotis Vilniaus jaunimo informacijos centro patalpomis, kuriose įvyko šis renginys.

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…