• 2018/03/06

Susitikimas su Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos patariamojo komiteto atstovu

Susitikimas su Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos patariamojo komiteto atstovu

Š.m. kovo 6 dieną Europos Tarybos patariamojo komiteto atstovai (Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Miniorities) susitiko su tautinių mažumų atstovais Lietuvoje. Susitikimas buvo surengtas siekiant stebėti Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimo pažangą. 2017 m. vasario 23 d. Lietuva pateikė ketvirtą ataskaitą apie Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos Lietuvoje įgyvendinimą nuo 2011 m. iki 2016 antrojo pusmečio. Verta pastebėti, kad ataskaita buvo pateikta pavėluotai, kadangi ataskaitos pateikimo terminas praėjo 2016 m. liepos 1 d.

Susitikime dalyvavo žiniasklaidos, švietimo, nevyriausybinių organizacijų ir kitų lenkų organizacijų atstovai.

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondo (EFHR) organizuotame susitikime buvo aptarti su tautinėmis mažumomis susiję aspektai, pvz. asmenvardžių rašyba, dvikalbiai topografiniai pavadinimai ir tautinių mažumų švietimo situacija. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į rinkimų apylinkių formavimo Lietuvoje būdą. EFHR atstovė Evelina Dobrovolska pristatė Fondo vedamas bylas, laimėjimus ir problemas, su kuriomis susiduria Fondas. EFHR taip pat įteikė savo alternatyvią ataskaitą apie Tautinių mažumų teisių apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje, kurioje pateikė informaciją, neįtrauktą į Lietuvos oficialią ataskaitą.

EFHR tiki, kad susitikimas buvo naudingas abiems šalims ir džiaugiasi galėdamas susitikti su ekspertu ir pasidalyti savo pastebėjimais.

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…