• 2018/02/06

Europos Taryba priėmė rezoliucijos projektą dėl regioninių ir mažumų kalbų apsaugos

Europos Taryba priėmė rezoliucijos projektą dėl regioninių ir mažumų kalbų apsaugos

Š.m. sausio 23 d. Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja vienabalsiai priėmė Rózsy‘o Hoffmano rezoliucijos projektą, kurio tikslas yra apsaugoti regionines ir mažumų kalbas.

Priimta rezoliucija siekia sustiprinti kultūrų įvairovę, žmogaus orumo ir pagrindinių mažumoms priklausiančių asmenų teisių apsaugą. Projekte minima jau priimta Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija ir Europos regioninių ar mažumų kalbų chartija, kurios atitinka aukščiau paminėtus tikslus. Pabrėžiama, kad iš 47 Europos Tarybos valstybių narių tik 25 ratifikavo šią chartiją, o 8 šalys ją pasirašė. Pridurta, kad ne visos šią chartiją ratifikavusios šalys įsipareigoja teikti ataskaitas ir vykdyti stebėseną.

Priimta rezoliucija ragina valstybes ratifikuoti chartiją ir vykdyti veiklą, neprieštaraujančią jos postulatams, suteikti mažumoms galimybę mokytis savo kalbomis visais švietimo lygmenimis, vartoti mažumų kalbas viešojo administravimo įstaigose ir leisti vartoti regionų ir mažumų kalbas topografiniuose užrašuose.

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) per septynerius savo veiklos metus sėkmingai kovoja dėl tautinių mažumų apsaugos pagerėjimo. Fondas teikia nemokamą teisinę pagalbą, rengia nemokamus mokymus ir edukacines dirbtuves, bei reguliariai verčia straipsnius apie tautinių mažumų situaciją Lietuvoje į anglų kalbą.

Šaltinis: http://l24.lt/pl/swiat/item/227769-zgromadzenie-parlamentarne-rady-europy-wzywa-do-ochrony-praw-mniejszosci-narodowych

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…