• 2018/02/06

Europos Taryba priėmė rezoliucijos projektą dėl regioninių ir mažumų kalbų apsaugos

Europos Taryba priėmė rezoliucijos projektą dėl regioninių ir mažumų kalbų apsaugos

Š.m. sausio 23 d. Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja vienabalsiai priėmė Rózsy‘o Hoffmano rezoliucijos projektą, kurio tikslas yra apsaugoti regionines ir mažumų kalbas.

Priimta rezoliucija siekia sustiprinti kultūrų įvairovę, žmogaus orumo ir pagrindinių mažumoms priklausiančių asmenų teisių apsaugą. Projekte minima jau priimta Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija ir Europos regioninių ar mažumų kalbų chartija, kurios atitinka aukščiau paminėtus tikslus. Pabrėžiama, kad iš 47 Europos Tarybos valstybių narių tik 25 ratifikavo šią chartiją, o 8 šalys ją pasirašė. Pridurta, kad ne visos šią chartiją ratifikavusios šalys įsipareigoja teikti ataskaitas ir vykdyti stebėseną.

Priimta rezoliucija ragina valstybes ratifikuoti chartiją ir vykdyti veiklą, neprieštaraujančią jos postulatams, suteikti mažumoms galimybę mokytis savo kalbomis visais švietimo lygmenimis, vartoti mažumų kalbas viešojo administravimo įstaigose ir leisti vartoti regionų ir mažumų kalbas topografiniuose užrašuose.

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) per septynerius savo veiklos metus sėkmingai kovoja dėl tautinių mažumų apsaugos pagerėjimo. Fondas teikia nemokamą teisinę pagalbą, rengia nemokamus mokymus ir edukacines dirbtuves, bei reguliariai verčia straipsnius apie tautinių mažumų situaciją Lietuvoje į anglų kalbą.

Šaltinis: http://l24.lt/pl/swiat/item/227769-zgromadzenie-parlamentarne-rady-europy-wzywa-do-ochrony-praw-mniejszosci-narodowych

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…