• 2017/08/18

Rekomendacijos darbdaviams įgyvendinant lygias galimybes darbe

Rekomendacijos darbdaviams įgyvendinant lygias galimybes darbe

2017 m. rugpjūčio 11 d. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (toliau – tarnyba)  išleido lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijas, kurių pagrindinis tikslas yra lygių galimybių užtikrinimas darbe. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymu, visi darbdaviai privalo įgyvendinti lygias galimybes darbe. Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Lietuvos Respublikos darbo kodeksui, visiems darbdaviams įtvirtinama pareiga įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus.

Rekomendacijose taip pat nurodyta, jog darbdavys, įgyvendindamas lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus, neatsižvelgdamas į lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, išskyrus atvejus dėl asmens išpažįstamos religijos, tikėjimo ar įsitikinimų dirbantiems religinėse bendruomenėse, bendrijose ar centruose, jeigu reikalavimas darbuotojui dėl išpažįstamos religijos, tikėjimo ar įsitikinimų, atsižvelgiant į religinės bendruomenės, bendrijos ar centro etosą, yra įprastas, teisėtas ir pateisinamas.

Dardavys neturi teisės domėtis kandidato arba darbuotojo ketinimu turėti vaiką (vaikų) taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas, sudaryti vienodas darbo sąlygas, galimybes tobulinti kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbo patirties, taip pat teikti vienodas lengvatas, naudoti vienodus darbo vertinimo kriterijus ir vienodus atleidimo iš darbo kriterijus, už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokėti vienodą darbo užmokestį bei kiti reikalavimai darbdaviams.

Lygių galimybių politika numato, jog lygios galimybės turi būti užtikrintos  visiems asmenims – paslaugų vartotojams ir darbuotojams. Taip pat rekomendacijose yra numatytos galimos lygių galimybių politikos įgyvendinimo priemonės.

Skatinant įmonių atstovų sąmoningumo 2015 metais VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (toliau – EFHR) kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (toliau – Tarnyba) parengė atmintines darbdaviams t. y. kaip teisingai, nepažeidžiant Moterų ir vyrų lygių galimybių bei Lygių galimybių įstatymų nuostatų, reikėtų rašyti darbo skelbimus. Dėka EFHR ir Tarnybos vykdomo visuomenės švietimo ženkliai sumažėjo diskriminuojančio pobūdžio darbo skelbimų, kai darbo skelbimuose kaip kriterijus nurodoma lytis, amžius ar šeimyninė padėtis. Su lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijomis galima susipažinti čia.

EFHR kviečia domėtis žmogaus teisių apsauga darbo aplinkoje ir tarp pačių darbuotojų. Įmonės, susidomėjusios nemokamais EFHR mokymais, gali kreiptis el. paštu mokymai@efhr.eu arba tel. nr. +370 50 691 822. Daugiau informacijos apie jau įvykusius EFHR mokymus rasite čia.

EFHR

Susijęs įrašas

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…
Konstitucinis Teismas: diakritinių ženklų naudojimas nelietuviškuose asmenvardžiuose galimas gavus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadą

Konstitucinis Teismas: diakritinių ženklų naudojimas nelietuviškuose asmenvardžiuose galimas gavus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadą

2023 m. gruodžio 28 d. paskelbtame nutarime Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas, prieš…