• 2017/05/24

Mobilus parašas – ir ES piliečiams

Mobilus parašas – ir ES piliečiams

Teisinės pagalbos į VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ kreipėsi Belgijos pilietis, nuolat gyvenantis Lietuvoje. Dar prieš kelius metus Migracijos valdybos išduota kortelė, patvirtinanti Europos Sąjungos narės piliečio teisę nuolat gyventi Lietuvoje, leisdavo nevaržomai naudotis visomis viešomis paslaugomis, tame tarpe ir mobiliu parašu. Deja, kai 2015 m. Pareiškėjo kortelė buvo pakeista pažyma, prasidėjo nepatogumai – mobiliojo ryšio operatorius nutraukė mobiliojo parašo paslaugą argumentuodamas tuo, kad pažyma nėra tinkamas dokumentas, kurio pagrindu asmuo galėtų būti tinkamai identifikuojamas ir tokios paslaugos negali būti teikiamos.

Pareiškėją teisme atstovaujanti advokato padėjėja Evelina Baliko pažymi, kad tai nėra pirmas toks atvejis Lietuvoje – analogiškų prašymų nuolat sulaukiama jau kelerius metus, tačiau niekas iki šiol neišdrįsdavo kreiptis į teismą. Asmuo, neturintis mobiliojo parašo, yra priverstas naudotis notaro paslaugomis, jei nori įsteigti juridinį asmenį, kas labai padidina išlaidas. Taip pat prisijungimas prie kasdienių paslaugų tampa sudėtingesnis naudojant banko kodų korteles ar generatorius.

Registrų centras pateikęs atsiliepimą byloje iš dalies sutiko su skundu – valstybės įmonei yra žinoma ši problema. Pareiškėjui pakartotinai besikreipus dėl elektroninio parašo jis buvo išduotas, o dar po kelių dienų informavus įmonę dėl nesklandumų – parašo funkcionalumas pilna apimtimi sutvarkytas.

Bendradarbiavimo su Registrų centru dėka problema buvo išspręsta, o paduotas teismui skundas atsiimtas. Tai puikus pavyzdys, kai institucijų geranoriškumas ir konstruktyvus dialogas gali būti efektyvus sprendimo būdas.  Pažymėtina ir tai, kad byloje gauta Lygių galimybių kontrolieriaus išvada, kurioje nustatyta, kad mobiliojo ryšio operatoriaus atsisakymas sudaryti su Pareiškėju sutartį dėl mobilaus parašo paslaugos teikimo yra grindžiamas neturėjimu atitinkamo dokumento, patvirtinančio Pareiškėjo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir siejamo su Pareiškėjo pilietybe (Europos Sąjungos valstybės nares piliečio pilietybe). Taigi užsieniečio pilietybė šiuo atveju yra faktorius, dėl kurio Pareiškėjas patiria galimai mažiau palankų traktavimą paslaugų teikimo srityje.

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo  numato, kad sutarčių taikymo srityje, nepažeidžiant jose esančių specialių nuostatų, draudžiama bet kokia diskriminacija dėl pilietybės. Tikimasi, kad ir ateityje susiklosčiusios situacijos bus sprendžiamos efektyviai, atsižvelgiant į visų piliečių teises ir teisėtus interesus.

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…