• 2017/05/18

Šilutės ir Vilniaus teismų sprendimai – leisti “w” santuokos ir gimimo liudijimuose

Šilutės ir Vilniaus teismų sprendimai – leisti “w” santuokos ir gimimo liudijimuose

Šilutės rajono apylinkės teismas ir Vilniaus miesto apylinkės teismas gegužės 17 d. priėmė sprendimus dėl pavardžių su “w” santuokos ir gimimo liudijimuose.

Šilutės rajono apylinkės teismas išnagrinėjęs lietuvės, ištekėjusios už Didžiosios Britanijos piliečio, pareiškimą nusprendė, kad “Tiek ginčijamo Šilutės rajono CMS sprendimo priėmimo metu, tiek šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas nenumato galimybės civilinės būklės aktų įrašus daryti nelietuviškais rašmenimis. Nors šiuo metu galiojantys teisės aktai ir nenumato galimybės civilinės būklės aktų įrašus daryti nelietuviškais rašmenimis, tačiau šiuo atveju ne mažiau reikšminga Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika sprendžiant tokio pobūdžio bylas. <…> Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybės, atsisakymas įtraukti į apskaitą bei išduoti santuokos liudijimą pareiškėjos vyro pasirinkta pavarde – Brew, sukeltų pareiškėjai administracinių, asmeninių bei profesinių nepatogumų keičiant turimus dokumentus, įrodinėjant, tapatybės ir pateikiamų dokumentų autentiškumą”.

Tuo tarpu Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs bylą dėl Downton pavardės, įpareigojo Civilinės metrikacijos skyrių išduoti pareiškėjai santuokos liudijimą su “w” ir jos dukrai išduoti naują gimimo liudijimą su “w”. Teismas nustatė, kad “nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į pareiškėjos nurodytas aplinkybes, pateiktus rašytinius įrodymus, suinteresuotų asmenų pareikštą nuomonę bei išvadą teikiančios institucijos poziciją, o taip pat į tai, kad trūksta įstatymų leidėjo iniciatyvos ir aiškaus įtvirtinimo, kas šiuo metu riboja ir akivaizdžiai varžo asmenų teises pasirinkti pavardę ir tokią pat pavardę turėti vaikams, tikslu išvengti didelių nepatogumų rašant jas skirtingai, šeimai gyvenant ir laisvai judant visoje Europos Sąjungos teritorijoje, manytina, kad šiuo atveju yra pagrindas nukrypti nuo esamo teisinio reguliavimo”.

Pareiškėjus teismuose atstovaujanti advokato padėjėja Evelina Baliko pažymi, kad dar keliasdešimt bylų laukia teismų sprendimų. Atsižvelgiant į tai, kad Seimas dar nepriėmė įstatymo dėl originalios asmenvardžių rašybos, kiekviena šeima privalo savo teises ginti individualiai teismuose. Šiuo metu taip pat yra pateikti skundai Europos Komisijai dėl galimo asmenų judėjimo laisvės apribojimo (asmenys, turintys dvigubą pilietybę ir skirtingą pavardžių rašybą pasuose, nuolat patiria nepatogumų keliaudami, o taip pat asmeniniame gyvenime).

VšĮ “Europos žmogaus teisių fondas”, teikiantis teisę pagalbą asmenvardžių rašybos bylose, informuoja, kad tik Seimui patvirtintus įstatymą, leidžiantį rašyti asmenvardžius originalia forma pagrindiniame asmens tapatybės dokumento puslapyje, būtų užtikrinti visų piliečių teisėti lūkesčiai.

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…