• 2017/05/05

Už diskriminaciją dėl negalios ir amžiaus – baudžiamoji atsakomybė

Už diskriminaciją dėl negalios ir amžiaus – baudžiamoji atsakomybė

2017 m. gegužės 4 d. Seimas priėmė Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas, kuriose numatoma baudžiamoji atsakomybė už diskriminaciją dėl amžiaus ir neįgalumo. Iki šiol Baudžiamajame kodekse buvo numatyta atsakomybė už diskriminaciją dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, taip pat atsakomybė už kurstymą prieš šias žmonių grupes.

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) džiaugiasi priimtais pakeitimais, kadangi diskriminacija dėl amžiaus ir neįgalumo yra įtvirtinta visuose Europos Sąjungos bei tarptautiniuose žmogaus teisių apsaugai skirtuose dokumentuose, taip pat diskriminuoti dėl negalios atskirai draudžia ir Lietuvos ratifikuota Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija. Ši nuostata taipogi jau senai yra įtraukta į Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymą.

EFHR nuomone, įstatymų leidėjas taipogi turėtų įtraukti pilietybę kaip diskriminacijos pagrindą. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau SESV) 18 straipsnis (EB sutarties ex 12 straipsnis) numato, kad sutarčių taikymo srityje, nepažeidžiant jose esančių specialių nuostatų, draudžiama bet kokia diskriminacija dėl pilietybės (analogiškai įtvirtinama ir ES pagrindinių teisių chartijos 21 str. 2 d.).

EFHR pažymi, jog iki šiol neapykantos kalbos nusikaltimai ir diskriminacijos pasireiškimo atvejai buvo  tiriami labai paviršutiniškai, todėl EFHR nuomone, gali kilti problemų praktiškai taikant bei kvalifikuojant veikas pagal šį straipsnį.

Pabrėžtina, jog iki šiol nėra tinkamo mechanizmo nagrinėti neapykantos kalbos nusikaltimų. Ikiteisminio tyrimo institucijoms dažnai kyla problemų kvalifikuojant veiką pagal 170 str. Pareigūnai atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą argumentuodami, jog pasisakymai arba komentarai savo pavojingumo laipsniu neatitinka BK 170 str. įtvirtintos nusikalstamos veikos. Kita problema yra tai, jog tokių nusikaltimų tyrime išvadą teikia Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, kurių išvada teismų praktikoje yra pripažinta neprivaloma. Taip pat pasisakymai arba komentarai yra vertinami tik lingvistiškai. Tokie trūkumai leidžia nusikaltėliams išvengti baudžiamosios atsakomybės.

Per šešerius Fondo gyvavimo metus, organizacija pateikė 578 pareiškimus prokuratūrai dėl neapykantos ir diskriminacijos kurstymo, iš kurių jau 50 baudžiamųjų bylų yra laimėtos, bei parengė 22 skundus Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai dėl galimos diskriminacijos amžiaus bei lyties pagrindu.

Susijęs įrašas

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…
Konstitucinis Teismas: diakritinių ženklų naudojimas nelietuviškuose asmenvardžiuose galimas gavus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadą

Konstitucinis Teismas: diakritinių ženklų naudojimas nelietuviškuose asmenvardžiuose galimas gavus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadą

2023 m. gruodžio 28 d. paskelbtame nutarime Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas, prieš…