• 2017/05/02

ESBO ataskaita apie 2016 m. vykusius Seimo rinkimus– turi įvykti derybos su tautinių mažumų atstovais

ESBO ataskaita apie 2016 m. vykusius Seimo rinkimus– turi įvykti derybos su tautinių mažumų atstovais

2016 m. gruodžio 31 d. Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos Demokratinių institutų ir žmogaus teisių biuras (ESBO DIŽTB) savo internetiniame puslapyje paskelbė savo ataskaitą apie 2016 m. spalio 9 d. vykusių Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų vertinimą. Ataskaita iš viso yra 16 temų, o 12 tema vertina tautinių mažumų atstovų dalyvavimą rinkimuose.

Dalis ESBO atstovų pareiškė susirūpinimą, kad partijos, kaip Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) ir Lietuvos rusų sąjunga yra vienintelės partijos, atstovaujančios tautinių mažumų interesams, o likusios partijos nerodo iniciatyvos bendrauti su tautinių mažumų rinkėjais.

Ataskaitoje taip pat pastebima, kad rinkimų biuleteniai buvo atspausdinti tik lietuvių kalba. Nors informacinė medžiaga buvo verčiama ir spausdinama lenkų ir rusų kalbomis tautinių mažumų 2 laikraščiuose, tautinių mažumų atstovai tvirtino, kad pasiekiama informacija, palyginus su informacija lietuvių kalba, nebuvo plataus pobūdžio ir buvo sunkiai pasiekiama. Viešieji debatai taip pat vyko tik valstybine kalba ir vyresnio amžiaus rinkėjai, kurie dažniausiai susiduria su kalbos barjeru, neturėjo užtektinai informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) galėjo suteikti galimybę įdiegti tautinių mažumų kalbų subtitrus, jeigu išlaidos būtų padengtos.

ESBO ekspertai taip pat pabrėžė per didelį rinkimų slenkstį (5 proc.), kuris sumažina galimybes tautinių mažumų partijoms būti išrinktiems į Seimą; per didelis narių skaičius registruojant naują partija.

ESBO DIŽTB rekomendacijos:

  1. Panaikinti asmenų, turinčių dvigubą pilietybę, ribojimų;
  2. Parengti tikslią tautinių mažumų atstovams pritaikytą informacinę medžiagą, jos platinimas vietose, gausiai apgyvendintų tautinių mažumų. Verta pasvarstyti apie subtitrų tautinių mažumų kalbos įdiegimą Lietuvos nacionalinėje televizijoje.

ESBO DIŽTB palankiai įvertino praeitų rinkimų rekomendacijų įgyvendinimą, pavyzdžiui, draudimą finansuoti rinkimų kampanijas materialiais daiktais, VRK skyrimo laiką ir rinkimų apylinkių ribų pertvarką. Deja, rekomendacijos, kaip moterų dalyvavimas, visuomeninių organizacijų stebėjimas, rinkimų slenksčio mažinimas, informacinės medžiagos parengimas tautinių mažumų kalbomis nebuvo įgyvendintos.

EFHR primena, kad 2016 m. rugsėjo 27 d. įvyko susitikimas tarp EFHR atstovų, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) vyriausiosios komisarės tautinių mažumų klausimais ir DIŽTB atstovais. Svarbiausiu susitikimo aspektu buvo 2016 m. vykstančių Seimo rinkimų klausimai.  Buvo atkreiptas atstovės dėmesys į nevykdomus VRK pažadus dėl platesnės informacijos kampanijos, įskaitant ir informaciją apie rinkimus, tautinių mažumų kalba, taip pat dėl vis dar neišspręsto klausimo,  kurį ESBO pažymėjo 2012 m. savo rekomendacijose.

Tai nebuvo pirmasis EFHR susitikimas su ESBO. EFHR, kaip aktyviai kovojanti su diskriminacija ir teisių pažeidimais NVO turėjo galimybę atkreipti dėmesį į tautinių mažumų atstovų teisinę padėtį, kurią šioje ataskaitoje pateikė ESBO.

EFHR kolektyvas nori padėkoti ESBO atstovams už galimybę dalyvauti susitikimuose apie tautinių mažumų teisių Lietuvoje stebėseną.

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…