• 2017/04/04

Migracijos valdyba ragina lietuvius atsisakyti savo pilietybės

Migracijos valdyba ragina lietuvius atsisakyti savo pilietybės

Asmenvardžių rašybos tema mišrioms šeimoms (kai vienas iš tėvų yra Lietuvos pilietis – kitas užsienio) tampa vis aštresnė. Kol Lietuvos politikai nesutaria dėl įstatymų projektų, o teismai vykdo teisingumą nagrinėdami keliasdešimt bylų įpareigodami įrašyti w, x ir q į Lietuvos gyventojų registrą, Migracijos valdyba imasi visų įmanomų veiksmų, kad priversti Lietuvos piliečius atsisakyti Lietuvos pilietybės.

VšĮ “Europos žmogaus teisių fondas” organizuotos spaudos konferencijos dėl asmenvardžių rašybos metu buvo pasidalinta informacija, kai Migracijos institucijos atstovė vieno iš teismo posėdžio metu pasiūlė Lietuvos ir Didžiosios Britanijos pilietybę turintiems vaikams atsisakyti Lietuvos pilietybės, jei jie nesutinka lietuviškai įrašyti pavardes ir tai jiems kelia neaptogumų. Tikėtasi, kad tai tebuvo vieno asmens, o ne visos institucijos ar Lietuvos nuomone, tačiau šiandien Jacquet gautas raštas iš Migracijos valdybos tai paneigia.

Kaip yra žinoma Jacquet yra Lietuvos ir Prancūzijos pilietis, kuris nuo pat gimimo tiek lietuviškuose, tiek prancūziškuose dokumentuose pavardę turi su “q” raide. Baigus galioti lietuviškam pasui, Migracijos valdyba atsisakė išduoti naują, kol vaikas nepakeis pavardės į lietuvišką. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas įpareigojo išduoti pasą su dviem – originaliu ir lietuvišku įrašu, tačiau teismo sprendimas iki šiol nėra įvykdytas. Naujausiame Migracijos valdybos rašte yra prašoma, kad Jacquet pateiktų pranešimą apie Prancūzijos pilietybę, o taip pat atvyktų į Migracijos valdybą su Lietuvos pasu ir kitos valstybės pilietybę patvirtinančiu dokumentu. Migracijos valdyba sąmoningai sukūria absurdišką situaciją ir tyčiojasi iš savo piliečių. Šiuo metu nepilnametis vaikas gyvena be Lietuvos asmens tapatybės dokumento, nes Lietuva atsisako jį išduoti. Migracijos valdyba nevykdo teismo sprendimo, informuodama, kad tai padarys tik pakeitus pavardę Gyventojų registre į lietuvišką versiją, t.y. priverstinai atsisakant savo originalio pavardės. Pažymėtina, kad nei vienas teismas nekvestionavo įrašo Gyventojų registre teisėtumo.

Tai jau ne pirmas kartas, kai ši šeima yra bauginama dėl pilietybės. 2016 m. lapkričio 9 d. Migracijos valdyba savo apeliaciniame skunde nurodė, kad “tėvai iki šiol nepranešė Vilniaus apskrities policijos komisariato Migracijos valdybai apie Jorano Jacquet įgytos kitos valstybės pilietybę ir nėra konstatuotas Jorano Jacquet Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimo faktas”. Tokiu būdu Migracijos valdyba kvestionavo ar vaikas, kuriam kelis kartus buvo išduotas Lietuvos pasas, kuris gimė Lietuvoje yra Lietuvos pilietis. Lietuvos vyriausias administracinis teismas priimdamas galutinę nutartį patvirtino, kad jis yra Lietuvos pilietis. Pažymėtina ir tai, kad LR pilietybės įstatymas numato, kad vaikai kurie gimdami įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę gali turėti dvigubą pilietybę ir prašymą dėl to gali pateikti ki vaikui sukaks 18 metų.

Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją prašome Lietuvos politikų, valstybinių insituticijų vadovų ir Prezidentės reaguoti į tokius Migracijos vadybos pasisakymus bei raštus. Taip pat siūlymas Migracijos valdybai – galbūt laikas pradėti jau ir bausti administracine tvarka savo lojalius piliečius, kurie šiuo metu gyvena be Lietuvos asmens tapatybės dokumentų, nes Lietuva atsisako juos išduoti su originalia asmenvardžių rašyba? Tokių juk šeimų ne viena – Pauwels, Wardyn, Weston ir dar keliasdešimt tebekovojančių teismuose.

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…