• 2017/02/20

Dar vienas laimėjimas dėl originalios pavardės rašybos

Dar vienas laimėjimas dėl originalios pavardės rašybos

Europos žmogaus teisių fondas džiaugiasi nauja pergale. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. sausio 16 dieną įpareigojo Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyrių pakeisti pareiškėjos pavardę ir išduoti naują santuokos liudijimą su „w“ raide.

Pareiškime nurodyta, kad Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriaus atsisakymas pakeisti pavardę su „w“ raide prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsniui ir yra grubus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnio 1 dalies, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 17, 26, 27 straipsnių pažeidimas.

Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014-02-22 pareiškėja, Lietuvos Respublikos pilietė E. V. ištekėjo už Vokietijos Federacinės Respublikos piliečio K. U. W. ir pasirinko vyro pavardę. Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyrius, registruodamas santuoką, pareiškėjos pavardę sulietuvino ir įrašė su v“ raide. Pareiškėja nurodė, kad dėl tokio nepagrįsto ir neteisėto apribojimo pareiškėja ir jos šeima nuolat patiria daug nepatogumų. Šeima, pasinaudodama ES judėjimo laisve, nuolat keliauja po Europos Sąjungos šalis, gyvena Vokietijoje, ir keliaudami turi įrodinėti visų šeimos narių tapatybes. Turint skirtingus dokumentus su W. ir V.  pavardėmis, pareiškėjos šeimos nariams yra sukuriamos dvi skirtingos tapatybės. Pareiškėja nurodė, kad 2017 m. sausio mėnesį gims pareiškėjos ir jos sutuoktinio vaikas, kuris turės dvigubą pilietybę ir tėvo pavardę, o atsisakius pripažinti pareiškėjos teisę pasirinkti originalią sutuoktinio pavardę viešame gyvenime bus keliamos abejonės dėl šeimos ryšių.

Akivaizdu, jog draudimas įrašyti pavardę su „w“ yra neproporcingas nepatogumams, kuriuos pareiškėja patiria dėl sulietuvintos jos pavardės. Be to, toks draudimas sudaro prielaidas pažeisti privataus ir šeimos gyvenimo neliečiamumo principą bei asmens teisę į vardą. Nenustatyta, jog „w“ raidžių rašymas varduose ir pavardėse galėtų taip pakenkti valstybinės kalbos vartojimo taisyklėms, kad tuo būtų pažeistas viešasis interesas. Pažymėtina, jog Valstybinė lietuvių kalbos komisija savo išvadoje nurodė, jog galimos kai kurios išimtys pavardėje įrašant „w“  raidę, o viena iš jų – su užsieniečiais santuoką sudarančių ir jų pavardes pasirinkusių Lietuvos Respublikos piliečių.

Tai yra jau septyniolikta laimėta byla dėl originalios asmenvardžių rašybos. Dar dešimtis bylų laukia teismų sprendimų. VšĮ “Europos žmogaus teisių fondas” teikia nemokamą teisinę pagalbą pareiškėjams, kurie susiduria su originalios asmenvardžių rašybos problema.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…