• 2016/08/17

EFHR susirūpinęs dėl žinių stokos žmogaus teisių apsaugos srityje

EFHR susirūpinęs dėl žinių stokos žmogaus teisių apsaugos srityje

badania2014 m. Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministerija užsakė tyrimą, skirtą žinių apie žmogaus teisių apsaugą problematikai. Rezultatai parodė, kad tik 21% respondentų galvoja, jog turi pakankamai žinių apginti savo teises, 34% apklaustųjų nurodė, jog visiškai neturi tokių žinių, o 30% išreiškė norą gauti papildomų informacijų apie žmogaus teises.

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) norėdamas ištirti kaip aukštosios mokyklos traktuoja žmogaus teisių apsaugos suvokimo platinimą, kreipėsi į šias institucijas su klausimu, ar studijų programoje yra numatytas toks dalykas kaip „žmogaus teisių apsauga“.

Gauti 26 atsakymai (išsiųsta 42 klausymų) parodė, kad tik 5 universitetuose (Vilniaus universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Šiaulių universitetas ir Lietuvos edukologijos universitetas) ir 2 kolegijose (Marijampolės kolegija ir Lietuvos verslo kolegija) yra dėstomos paskaitos žmogaus teisių apsaugos tema. Plačiausiai šia tema domisi Mykolo Romerio universitetas, kuriame nuo 2004 m. yra dėstomos tokios paskaitos kaip: tarptautinė žmogaus teisių apsauga, žmogaus teisės biomedicinoje, Europos Sąjunga ir žmogaus teisės ir Tarptautinės žmogaus teisių apsaugos problemos. Šias paskaitas dažniausiai dėsto profesoriai iš Lietuvos.

Kituose universitetuose ir kolegijose nėra atskiro dalyko „žmogaus teisių apsauga“, bet problemos yra aptariamos kitų paskaitų metu, pavyzdžiui tokiose studijų kryptyse kaip: socialinis darbas, politologija, žmogaus teisės biomedicinoje, žmogaus ir vaiko teisės ir kitose.

Dar blogesnė padėtis yra su dalyku „mažumų teisių apsauga, kuris iki 2013 m. buvo privalomas tik Mykolo Romerio universiteto magistro laipsnio studentams, studijuojantiems kryptį Vartotojo intelektinės nuosavybės teisių apsauga. 

Universitetas/ kolegija Ar yra dėstomas dalykas „žmogaus teisių apsauga”? Ar žmogaus teisių tematika yra aptarinėjama kitose paskaitose? Semestras, kuriame dėstomas dalykas
Vilniaus universitetas Taip Taip 4 kursas bakalauras
Vytauto Didžiojo universitetas Taip Taip 4 kursas bakalauras
Mykolo Romerio universitetas Taip Taip 4 kursas bakalauras; 1 kursas magistro laipsnis
Lietuvos edukologijos universitetas Taip Taip 1 kursas bakalauras;
2 kursas magistro laipsnis
Marijampolės kolegija Taip Taip 1 kursas 1 semestras bakalauras
Lietuvos verslo kolegija Taip Taip 3 kursas bakalauras
Šiaulių universitetas Taip Taip 1 kursas 1 semestras bakaluras; 2 kursas 4 semestras bakalauras
Socialinių mokslų kolegija Ne Taip Nėra duomenų
Vilniaus kolegija Ne Taip Nėra duomenų
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Ne Taip Nėra duomenų
LCC tarptautinis universitetas Ne Taip Nėra duomenų
Aleksandro Stulginskio universitetas Ne Taip Nėra duomenų
Klaipėdos valstybinė kolegija Ne Taip Nėra duomenų
Kauno technologijos universitetas Ne Taip Nėra duomenų
Šiaulių valstybinė kolegija Ne Taip Nėra duomenų
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas Ne Taip Nėra duomenų
Vilniaus dizaino ir technologijų kolegija Ne Taip Nėra duomenų
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla Ne Taip Nėra duomenų

Pagal pateiktus duomenis galime spręsti, kad Lietuvoje labai mažai dėmesio skiriama žmogaus teisių apsaugai. To pasekmės – teisės studentai (būsimieji advokatai, teisėjai arba politikai) nežino apie tarptautinių dokumentų, saugančių žmogaus ir tautinių mažumų teises, egzistavimą. Pasėkoje, Lietuvos gyventojai nesugeba apginti savo teisių Lietuvos teismuose. Be to, dažnai žmonės kreipiasi į netinkamas institucijas arba visiškai netiki, kad gali gauti atsakymą, ką pamini Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba savo 2015 m. ataskaitoje nurodydama, kad 95% žmogaus teisių pažeidimo aukų niekur nesikreipia.

EFHR reiškia savo nerimą dėl aiškios valstybinės politikos stokos skatinant tokio svarbaus dalyko kaip žmogaus teisės mokymą Lietuvos aukštosiose mokyklose. EFHR sutinka su teisingumo ministro nuomonė, kad teisinio švietimo politikos formavimą ir įgyvendinimą valstybė turi pradėti kuo anksčiau, o žmogaus teisių pagrindai turi būti dėstomi aukštosiose mokyklose. EFHR mano, kad dėstymo programose, ypač tokiose kryptyse, kaip teisė, politologija arba sociologija turi būti daugiau dėmesio skiriama žmogaus teisėms ir šitie dalykai turi būti privalomi.

EFHR prisideda prie žmogaus teisių suvokimo platinimo, organizuodama nemokamus mokymus apie žmogaus teisių apsaugą, skirtus moksleiviams, studentams, institucijų darbuotojams, privačių įmonių darbuotojams ir kitų besidominančių žmonių poreikiams.

EFHR  

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…