• 2016/06/14

Diskriminaciniai darbuotojų atrankos kriterijai – naujausi įspėjimai darbdaviams

Diskriminaciniai darbuotojų atrankos kriterijai – naujausi įspėjimai darbdaviams

atmintine_darbdaviamsSiekiant įmonių atstovų sąmoningumo 2015 metais VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (toliau – EFHR) kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (toliau – Tarnyba) parengė atmintines darbdaviams t. y. kaip teisingai, nepažeidžiant Moterų ir vyrų lygių galimybių bei Lygių galimybių įstatymų nuostatų, reikėtų rašyti darbo skelbimus. Nepaisant EFHR ir Tarnybos vykdomo visuomenės švietimo, vis dar pasitaiko šių įstatymų pažeidimų, kai darbo skelbimuose kaip kriterijus nurodoma lytis, amžius ar šeimyninė padėtis.

2016 metais EFHR Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai jau pateikė 7 skundus dėl galimai pagal amžių diskriminuojančių darbo skelbimų, kai kurie iš jų jau buvo ištirti. Galimai diskriminuojančio pobūdžio įmonės darbo skelbimai rasti buvo tinklapyje www.darbo.lt: – viename nurodoma, kad ieškoma asmenų nuo 25 iki 40 metų, kitame, kad darbas siūlomas moteriškos lyties atstovei nuo 35 metų amžiaus, dar viename įmonė siūlo darbą pardavėjai – konsultantei nuo 25 metų amžiaus. Kituose skelbimuose įmonės siūlo: darbą virtuvės pagalbinei darbuotojai iki 50 metų amžiaus, barmenei – kasininkei iki 25 metų amžiaus, bei pagalbiniam spaudos darbuotojui iki 35 metų amžiaus.

Gavusi skundus iš EFHR Lygių galimybių kontrolierė pradėjo tyrimus savo iniciatyva. Kontrolierės konstatuota, kad visi siūlomi skelbimai prieštarauja Lygių galimybių įstatymo 11 str. įtvirtintiems reikalavimams, nes teikia pirmenybę atitinkamo amžiaus asmenims užimti skelbime nurodytas pareigas. Tokiu skelbimu gali būti apribotos galimybės kitos amžiaus grupės asmenims užimti siūlomas pareigas. Kai kurie iš jų pažeidžia ir Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą. Visų minėtų skelbimus patalpinusių įmonių vadovai, pripažinę savo klaidą ir pasižadėję ateityje laikytis Lygių galimybių įstatymų, buvo įspėti dėl padaryto pažeidimo.

Iš vienos įmonės paaiškinimo dėl skelbimo turinio, paaiškėjo, kad įmonė informaciją apie amžių nurodė dėl to, jog toks punktas buvo talpinant skelbimą internetinėje svetainėje www.darbo.lt. Kita įmonė paaiškino, kad bendrovės parduotuvė prekiauja moteriškais apatiniais rūbais, todėl darbuotoja įgaliota įkelti skelbimus į internetinį tinklapį atsižvelgdama į klienčių amžių nepagalvojusi nurodė, jog ieško moters nuo 25 metų. Taip pat dėl skelbimo turinio su įmonės administracija nesitarė, tačiau labai apgailestauja dėl padarytų veiksmų ir pasižada ateityje laikytis įstatymų reikalavimų. Dar viena įmonė aiškino, kad įvykus žmogiškai klaidai skelbime atsirado 25 metų amžiaus įrašas. Pastebėjus šią klaidą skelbimas buvo išimtas iš interneto tinklapio.

Įmonė patalpinusi darbo skelbimą, kuriame siūlo darbą pagalbiniam spaudos darbuotojui iki 35 metų amžiaus paaiškino, jog kriterijus dėl amžiaus darbo skelbime buvo nurodytas, atsižvelgiant į tai, kad darbo vietoje į kurią buvo ieškoma naujo darbuotojo yra dirbama su naujomis technologijomis, su kuriomis moka dirbti arba greičiau išmoksta dirbti jauni žmonės. Įmonės direktorius teigė, kad apgailestauja dėl įvykusio nesusipratimo, supranta, jog patalpintas skelbimas darbo skelbimas yra netinkamas ir prieštarauja įstatymui.

Diskriminacinio pobūdžio skelbimai, kuriais gali būti apribotos galimybės kitos grupės asmenims užimti siūlomas pareigas buvo nagrinėti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teismas) byloje Firma Feryn NV. Joje Teismas nusprendė, kad aplinkybė, jog darbdavys viešai pareiškė neįdarbinsiąs tam tikros etninės kilmės ar rasės darbuotojų, yra tiesioginė diskriminacija įdarbinimo metu 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės, nes tokie pareiškimai gali rimtai sulaikyti tam tikrus kandidatus nuo savo kandidatūros pateikimo ir todėl sudaryti jiems kliūtis patekti į darbo rinką. Tuo labiau, Teismo išaiškinta, kad viešų pareiškimų, kuriais darbdavys paskelbia, kad, laikydamasis savo įdarbinimo politikos, jis neįdarbins tam tikros etninės kilmės ar rasės darbuotojų, Direktyvos 2000/43 8 straipsnio 1 dalies prasme pakanka prielaidai dėl tiesiogiai diskriminuojančios įdarbinimo politikos buvimo.

Taigi darbdavys galimai diskriminuojančių darbo skelbimų atvejų kiekvieną kartą privalo įrodyti, jog vienodo požiūrio principas nebuvo pažeistas. Tai jis gali padaryti parodydamas, kad tikroji įmonės įdarbinimo praktika neatitinka šių pareiškimų. Nacionaliniai teismai turi patikrinti, ar aplinkybės, kuriomis kaltinama, yra nustatytos, ir įvertinti, ar pakanka įrodymų, kuriuos minėtas darbdavys pateikia savo tvirtinimams, jog jis nepažeidė vienodo požiūrio principo, pagrįsti. Taip pat Direktyvos 2000/43 15 straipsnis reikalauja, kad net jei nėra identifikuojamo nukentėjusiojo, už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus taikytinų sankcijų taisyklės būtų veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

EFHR

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…