• 2016/04/14

“W” nebekelia grėsmės lietuvių kalbai – laimėta byla

“W” nebekelia grėsmės lietuvių kalbai – laimėta byla

teismai-410Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė itin svarbų sprendimą dėl asmenvardžių rašybos. Teismas įpareigojo Civilinės metrikacijos skyrių įrašyti civilinės būklės akte (vaiko gimimo liudijime) raidę “w”. Tai yra jau trečias teismo sprendimas asmenvardžių originalios rašybos bylose, kuris patvirtina, kad asmenų teisės turi būti saugomos. Apie praėjusių metų liepą teismo priimtą sprendimą „Pauwels“ šeimos byloje galima perskaityti čia.

 Balandžio 12 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas “Wardyn” byloje leido įrašyti nepilnamečio vaiko, gimusio Lietuvos ir Lenkijos piliečių šeimoje, gimimo liudijime raidę “w”. Wardyn šeima jau daugiau kaip dešimtmetį kovoja dėl originalios pavardės rašybos su raide „w“. Šioje nutartyje Teismas atsižvelgė į pareiškėjų argumentus ir teismų praktiką, nurodydamas, kad „Pareiškėjai yra lenkų kilmės, aiškiai save identifikuoja kaip lenkų tautybės, turi skirtingų šalių pilietybę, akivaizdu, kad puoselėja lenkų tradicijas, kultūrą, dažnai būna tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, tiek Belgijoje, todėl jiems svarbi sūnaus pavardės rašyba. Pareiškėjų pateikti dokumentai rodo, kad Lietuvoje jam išduotuose dokumentuose jo pavardė rašoma per ,,V“, o Lenkijoje ir Belgijoje išduotuose dokumentuose – per ,,W“. Akivaizdu, kad toks skirtingas pavardės rašymas neabejotinai sukelia jam tam tikrų nepatogumų ir gali sukelti dar didesnių nepatogumų ateityje jam augant ir socializuojantis. Todėl šiuo konkrečiu atveju, atsižvelgiant į visas pareiškėjų nurodytas aplinkybes, pateiktus rašytinius įrodymus, suinteresuotų asmenų išsakytą nuomonę bei išvadą duodančios institucijos poziciją, o taip pat į tai, kad trūksta įstatymų leidėjų iniciatyvos ir aiškaus įtvirtinimo, kas šiuo metu riboja ir akivaizdžiai varžo asmenų teises pasirinkti pavardę ir tokią pat pavardę turėti vaikams, tikslu išvengti didelių nepatogumų rašant jas skirtingai, šeimai gyvenant per kelias Europos Sąjungos valstybes ir laisvai judant visoje Europos Sąjungos teritorijoje, manytina, kad šiuo konkrečiu atveju yra pagrindas nukrypti nuo esamo teisinio reguliavimo ir teismų praktikos ir panaikinti skundžiamą sprendimą, kuriuo atsisakyta pareiškėjų sūnaus pavardėje naudoti lotyniškąjį rašmenį „w“. Tokia teismo išvada paremta ir tuo, kad Gyventojų registrų tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos duomenimis nustatyta, kad Lietuvoje yra registruoti asmenys, kurių varde ar pavardėje naudojamas lotyniškas rašmuo „w“”. Atkreiptinas dėmesys, kad šioje byloje teismas rėmėsi ne tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimais, bet ir Tautinių mažumų apsaugos konvencijos nuostatomis.

Pažymėtina, kad Civilinės metrikacijos skyrius ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija pritaria, kad asmenvardžių užrašymas originalia forma nekelia grėsmės lietuvių kalbos apsaugai: su užsieniečiais santuoką sudarančių ir jų pavardes paimančių Lietuvos Respublikos piliečių, taip pat tokių sutuoktinių vaikų pavardės gali būti įrašomos lotyniškais rašmenimis, dokumento šaltiniu laikant užsieniečio asmens dokumentą.

Advokato padėjėja Evelina Baliko, atstovaujanti keliolikai šeimų, kovojančių dėl savo teisės į originalią asmenvardžių rašybą ir privataus gyvenimo apsaugą, primena, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad situacija, kai asmuo, pasinaudojęs teise laisvai judėti ir apsigyventi vienos valstybės narės teritorijoje, kitoje valstybėje narėje yra priverstas turėti kitokią pavardę nei ta, kuri yra įregistruota civilinės būklės aktų liudijimuose ar kituose dokumentuose gyvenamosios vietos valstybėje narėje, gali trukdyti įgyvendinti teisę laisvai judėti, o skirtingas tos pačios pavardės, taikomos dviem vienos sutuoktinių poros asmenims, užrašymas gali sukelti rimtų nepatogumų suinteresuotiesiems asmenims tiek profesiniame, tiek privačiame gyvenime.

VšĮ “Europos žmogaus teisių fondas” (EFHR) sulaukia vis daugiau pagalbos prašymų padėti situacijoje, kai pavardė priverstinai yra pakeičiama ir užrašoma nesiremiant dokumento šaltiniu. Šiuo metu dalis EFHR klientų jau laukia sprendimų teismuose. Tikimasi, kad įstatymų leidėjas spręsdamas asmenvardžių rašybos klausimą atsižvelgs tiek į naujausią teismų praktiką, tiek į Lietuvos piliečių patiriamus nepatogumus.

EFHR

 

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…