• 2015/12/11

EFHR dalyvavo CRISP partnerių projekte “Fighting right-wing populism in Europe”

EFHR dalyvavo CRISP partnerių projekte “Fighting right-wing populism in Europe”

IMAG0686-300x170Ewelina Baliko ir Rajmund Klonowski kaip Europos žmogaus teisių fondo (EFHR) atstovai bei keturi dalyviai savanoriai (Justyna Dedulevič, Lešek Jankovskij, Birutė Kirtiklytė and Ieva Masiliūnaitė) dalyvavo partnerių CRISP projekte „Kova su dešiniojo sparno populizmu Europoje“. Kitos dalyvaujančios organizacijos: Civil (Makedonija), ECMI (Vokietija), Iskra (Ukraina), CSDC (Italija), EGEA (Moldova), Human RightS Initiative (Vengrija), NPI (Lietuva), European Foundation of Human Rights (Lietuva), Plural (Rumunija), United Society of Balkans (Graikija).

Pagrindinis šios projekto tikslas – sukurti simuliacinį žaidimą, užčiuopiant svarbiausius dešiniojo sparno populizmo šaltinius, priežastis, dinamiką skirtinguose Europos regionuose. Šia veikla buvo siekiama turėti fundamentalesnį supratimą apie Dešiniojo sparno populistų partijų plėtrą, jų veiklą, sėkmės faktorius tiek individualiame, tiek ir socialiniame lygmenyje.

Pirmasis parengiamasis susitikimas vyko Berlyne 2015 m. liepos 11-15 dienomis, kuriame buvo buriama komanda pasitelkiant naujųjų partnerių organizacijų atstovus tam, kad pristatytume jiems simuliacinį žaidimą, kuris buvo plėtojamas ir išbandytas praėjusiais metais. Simuliacijos žaidimas išryškina dešiniojo sparno populizmo šaltinius ir kilmę Europos Sąjungoje bei pasiūlo veiksmingus sprendimo būdus. EFHR atstovai pristatė simuliacijos žaidimo metodo specifiką bei analizavo kiekvienos šalies situaciją aptardami svarbius adaptacijos klausimus regioninio įgyvendinimo seminaruose.

Nuo 2015m. rugpjūčio 3d. iki rugsėjo 29 d. simuliacijos žaidimas vyko Budapešte ir veikė praktinių seminarų forma. Specialus dėmesys buvo sutelkiamas į dešiniojo sparno populizmo įtaką partijos demokratinių kultūrų judėjimams.

EFHR atstovai suteikė galimybę dalyvauti simuliacijos žaidimo mokymuose visiems dalyviams, kad turėdami praktikos jie galėtų geriau pasiruošti pačiam žaidimui.

Simuliacinis žaidimas išryškina dešiniojo sparno populizmo šaltinius Europoje ir pasiūlo strategijas, kaip įveikti bei įvertinti šį reiškinį. Šios idėjos realesniam įgyvendinimui buvo specialiai tam sukurta fikcinė valstybė, pavadinimu „Vulkanija“, kurioje gyvena trys etninės grupės: Vulkanai, Betianai, Rehanai. Dėl sudėtingos ekonominės padėties Vulkanijoje sukilo etninės grupės, sukurdamos naująją politinę partiją, pavadinimu „Vulkanijos atgimimas“, kurioje buvo telkiamas palaikymas Vulkanijos tautai, kaltinant tautines mažumas dėl darbų trūkumo bei išaugusio nusikalstamumo. Beprasidedant rinkimams šalis panyra į vis gilesnę krizę, konservatorių valdžia bando įgyti palaikymą, įtraukiant politinius veikėjus į konferenciją. Galiausiai, valdžia pasiūlo veiksmų planą, kuriame sutelkiamas dėmesys į švietimo ir saugumo reformą, atsižvelgiant į dabartinę Vulkanijos situaciją.

Lapkričio 22-26 d. Romoje vykusiame įvertinamajame susitikime buvo aptarti regioninio įgyvendinimo etapo rezultatai. Kuriant simuliacijos žaidimą buvo atsižvelgiama į pasiūlymus, padarytus per įgyvendinimo fazę. Simuliacijos žaidimo rezultatai buvo aptarti ir lyginami, kaip jie atspindi pagrindinę koncepciją tam, kad būtų formuluojamos politinės rekomendacijos.

Galiausiai, EFHR vertina simuliacinį žaidimą kaip modernesnį požiūrį į problemų sprendimą, kuris padeda sudominti jaunus žmones pilietinės visuomenės modelio kūrime. Dalyvių įgyta patirtis turėtų toliau skatinti juos domėtis dešiniojo sparno populizmo judėjimu Europoje, taip pat susimąstyti apie prevencines priemones. EFHR ateityje žada toliau kooperuotis su skirtingomis nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios bando pažvelgti į žmogaus teisių taikymo problemas kitu aspektu.

EFHR

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…