• 2015/02/20

Nauji EŽTT skundų priimtinumo kriterijai

Nauji EŽTT skundų priimtinumo kriterijai

39f9677ad87a8484e4080f288940af08Europos Taryba paskelbė atnaujintą „Praktinio priimtinumo kriterijų vadovo“ versiją, kurioje nurodyti skundų Europos Žmogaus Teisių Teismui (EŽTT) pateikimo kriterijai.

Apie 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusią EŽTT Reglamento taisyklę, sugriežtinančią reikalavimus teikiamoms peticijoms, rašėme čia. Į atnaujintą vadovo versiją įtraukti pakeitimai, kuriuos priėmė EŽTT teisėjai 2014 m. balandžio ir birželio plenariniuose posėdžiuose. Šie pakeitimai buvo procedūrinio pobūdžio ir buvo susiję su Pirmininko, jo pavaduotojų, skyriaus pirmininkų ir Generalinio sekretoriaus rinkimais. Tačiau neįvyko jokių pakeitimų dėl individualių skundų pateikimo. Nauja Reglamento versija galioja nuo 2014 m. liepos 1 d.

Reikėtų pabrėžti, kad reikšmingas pakeitimas dėl EŽTT priimtinumo kriterijų buvo Protokolas Nr. 15, kuris buvo priimtas 2013 m., tačiau iki šiol dar negaliojo. Protokolas numato reikšmingus konvencijos pakeitimus dėl EŽTT veiklos. Nauji pakeitimai – termino pateikti individualų skundą sutrumpinimas nuo šešių iki keturių mėnesių ir galimybės priešintis Teismo kolegijos sprendimams atsisakyti Didžiosios kolegijos jurisdikcijos panaikinimas. Taip pat bus pakeistas konvencijos 35 straipsnio 3 dalies b punktas, iš kurio pašalinta antra skundo priimtinumo sąlyga, jei ieškovas nepatyrė žalos. Protokole taip pat įvedama sąlyga, kad valstybių narių nominavimo metu kandidatai į Teismo teisėjus negali būti vyresni nei 65 m. Be to, remiantis Protokolu Nr. 15, konvencijos preambulė bus papildyta nauja dalimi, kurioje bus pateikta nuoroda į konvencijos sukurtą apsaugos mechanizmo subsidiarumą, valstybės diskrecijos doktriną ir įsipareigojimą laikytis konvencijos įstatymų ir laisvių.

Šie pakeitimai paspartins ir supaprastins kreipimąsi į Teismą. Protokolas Nr. 15 įsigalios visoms šalims-narėms ratifikavus Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją. Tai ilgalaikės Teismo reformos dalis. Lietuva ir Lenkija pasirašė Protokolą ir 2015 m. pradžioje pradėjo ratifikacijos procesą.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…