Tautinių mažumų ir lietuvių mokyklų abiturientų lietuvių kalbos egzamino rezultatai 2008–2013 m.

2013 m. buvo pirmieji, kai tautinių mažumų mokyklų abiturientai pirmą kartą laikė tokį patį lietuvių kalbos egzaminą kaip ir mokyklų su mokomąja lietuvių kalba abiturientai. Nuostatos, kurioms priešinosi tautinių mažumų atstovai buvo įvestos naujame švietimo įstatyme, kurį Seimas priėmė 2011 m. kovo 17 d. 2013 m. vasarį Švietimo ir mokslo ministras išleido įsakymą, kuriame tautinių…