• 2014/05/08

Vilniaus apygardos administracinis teismas nepritarė Trakų vidurinės mokyklos vidaus struktūros reorganizavimui

Vilniaus apygardos administracinis teismas nepritarė Trakų vidurinės mokyklos vidaus struktūros reorganizavimui

2012_sierpien_29_front_1Byla dėl akreditacijos nesuteikimo Trakų vidurinei mokyklai įgauna pagreitį. 2014 m. kovo 31 dieną Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau: teismas) pritarė, su Europos žmogaus teisių fondo (EFHR) pagalba parengtam Trakų vidurinės mokyklos prašymui dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo. Apie Tarybos planus ir veiksmus, kurių buvo imamasi sprendžiant šį klausimą jau rašėme.

EFHR primena, kad Trakų rajono savivaldybės taryba (toliau: taryba) parengė Trakų vidurinės mokyklos bei Paluknio mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo projektą. Minėtame projekte numatyta nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.  nutraukti vidurinio ugdymo mokymo programą ir nebepriimti moksleivių į 11 – tą klasę.

2014 m. kovo 31 d. Teismas savo sprendime pažymi, kad atsižvelgiant į mokyklos skundą, pateiktą dar sausio mėnesį dėl Tarybos įpareigojimo išspręsti mokyklos akreditavimo klausimą. Jeigu mokyklos skundas būtų pagrįstas, Taryba privalėtų balsuoti dėl akreditacijos suteikimo dar kartą. Tačiau jos suteikimas jau nebebūtų įmanomas, nes mokyklos pertvarkymo procesas jau yra pradėtas, o 11-ta klasė liko nesukomplektuota (moksleiviai mokytųsi kitose rajono ugdymo įstaigose). Primename, kad atitikimas reikalavimams ir mokinių minimalaus skaičiaus 11 –toje klasėje užtikrinimas tai vienas iš akreditacijos suteikimo kriterijų. Atsižvelgdamas į tai, teismas patenkino prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo ir uždraudė Tarybai priimti sprendimus susijusius su draudimu komplektuoti 11-tas klases.

Š.m. balandžio 9 d. Trakų rajono meras, Tarybos vardu, apskundė Teismo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo. Skundo pareiškėjo teigimu, teismas išnagrinėjo mokyklos paraišką formaliai ir paviršutiniškai, todėl sprendimas turėtų būti paneigtas. Tarybos skundo byla buvo pateikta į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą.

Pažymėtina, kad balandžio 3 d. Taryboje vyko balsavimas dėl Trakų vidurinės mokyklos klasių komplektavimo. Tarybos narių sprendimu  mokyklai suteikta teisė priimti mokinius į 11- tą klasę kitais mokslo metais. Tačiau remiantis 12 iš 21 narių balsais, balsavusių prieš, nuspręsta atidėti balsavimą dėl teisės suteikimo akreditacijai gauti.

Pasak EFHR, nutartis dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo bei teisės priimti moksleivius suteikimo  tai dalinis bylos laimėjimas, siekiant įrodyti Tarybos nepagrįstą sprendimą dėl Trakų vidurinei mokyklai akreditacijos nesuteikimo. Teismo nutartis užkirto kelią projekto priėmimo ir įgyvendinimo procesui dėl mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo, kuris nulemtų jos uždarymą ateityje.

Informuosime apie tolesnę bylos eigą ir Vilniaus apygardos administracinio teismo galutinį sprendimą, kuriuo bus išspręstas klausimas dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo pagrįstumo, nesuteikusio mokyklai teisės į akreditaciją.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…