• 2014/04/10

Teismai ir toliau skiria pinigines baudas už dvikalbes gatvių pavadinimų lenteles

Teismai ir toliau skiria pinigines baudas už dvikalbes gatvių pavadinimų lenteles

df3889e3050ec6-540-210-0-1320-2000-780Vilniaus miesto apylinkės teismas skyrė piniginę baudą už dvikalbes gatvių lenteles, kurios neprieštarauja tarptautinei teisei, kuri taip pat taikoma ir Lietuvai. Šį kartą „pažeidėja“ tapo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė L. Kotlovska, kuriai už teismo sprendimo nevykdymą buvo skirta 6000 LT piniginė bauda. Vis dėlto baudos rekordas ir toliau priklauso Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriui B. Daškevič, kuriam buvo skirta 43 000 LT bauda (http://lt.efhr.eu/2014/01/14/efhr-nuomone-apie-dvikalbes-gatviu-pavadinimu-lenteles-ir-uz-jas-skiriamas-baudas/).

Teismo sprendimas Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, kuriame buvo nurodyta nukabinti dvikalbes gatvių pavadinimų lenteles daugiau nei 65 gatvėse, įsigaliojo 2013 m. gegužės 8 d. Teismas nurodė per 3 mėn. įvykdyti sprendimą, tačiau antstolės V. Meškauskienės teigimu, lentelės su lietuviškais ir lenkiškais pavadinimais kabo iki šios dienos. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos teisininkės J. Batura nuomone, tai, kas yra priskirta administracijos direktoriaus kompetencijai, buvo įvykdyta.

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) jau informavo, (http://lt.efhr.eu/2013/11/04/dar-karta-apie-dvikalbes-gatviu-pavadinimu-lenteles/), kad teismo sprendimas savivaldybei negali būti taikomas privačių pastatų savininkams. Nėra jokio teismo sprendimo ar valstybinių institucijų įpareigojimo, kuriais būtų gyventojams įsakyta pašalinti nelietuviškus užrašus.

Ši teismo nutartis nėra galutinė, ji gali būtų skundžiama per 7 d.

Fondas taip pat norėtų priminti, kad 2000 m. Lietuva be jokių išimčių ratifikavo Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją. Su gailesčiu reikia pripažinti, kad Lietuvos Vyriausybė ir toliau nepaiso tautinių mažumų apsaugos standartų, kurie įtvirtinti Konvencijoje.

Skatinti tautinių mažumų atstovus nuimti dvikalbius pavadinimas teritorijose, gausiai apgyvendintose tautinėmis mažumomis prieštarauja Europos standartams ir ypatingai 11(3) Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos straipsniu. Būtina taip pat pabrėžti, kad dvikalbės lentelės buvo pakabintos dar tuomet, kai galiojo tautinių mažumų įstatymas.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…