• 2014/04/01

Neteisėto teisės nesuteikimo byla dėl Trakų vidurinės mokyklos akreditacijos jau teisme

Neteisėto teisės nesuteikimo byla dėl Trakų vidurinės mokyklos akreditacijos jau teisme

Traku vidurine mokykla2013 m. gruodžio 19 dieną, Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdyje, remiantis 14 iš 25 valdančiosios koalicijos narių balsais, Trakų rajono vidurinei mokyklai buvo atimta teisė kreiptis dėl akreditacijos. Europos žmogaus teisių fondas (EFHR), pripažinęs sprendimą kaip nepagrįstą ir neatitinkantį teisės aktų reikalavimų, prisidėjo prie bylos išaiškinimo, o mokyklos administracijai suteikė nemokamą teisinę pagalbą.

EFHR primena, kad Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. SP – 331 teisė kreiptis dėl vidurinio ugdymo programų akreditacijos 2014 metams buvo suteikta šioms mokykloms: Aukštadvario, Lentvario Henriko Senkevičiaus, Onuškio D. Malinausko ir Paluknio „Medeinos“ vidurinei mokyklai. („Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. S1-331 „Dėl Trakų rajono Aukštadvario, Lentvario Henriko Senkevičiaus, Onuškio Donato Malinausko ir Paluknio „Medeinos“ vidurinių mokyklų vidurinio ugdymo programų akreditacijos“).

Trakų vidurinės mokyklos šiame sąraše nebuvo, nors tarybos narių grupė pateikė alternatyvų projektą, kuriame siūloma suteikti teisę kreiptis dėl akreditacijos ir šiai mokyklai. Atsakydama į mokyklos direktoriaus prašymą išaiškinti priimtą sprendimą, taryba nenurodė jokių priežasčių, pateikdama informaciją tik apie tarybos nutartį sprendimo nepalaikyti ir atmesti alternatyvų projektą. Verta pažymėti, kad bendrajame reorganizavimo plane, Trakų rajono mokyklų vidaus struktūros pertvarkyme 2012-2015 metais, taryba numato, kad Trakų vidurinė mokykla gali kreiptis dėl programos akreditacijos, ir jeigu programa bus akredituota, mokyklai bus suteiktas gimnazijos statusas.

2014 m. sausio 20 dieną Trakų vidurinė mokykla dėl tarybos nepagrįsto sprendimo pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Skunde pažymėjo, kad nepagrįstai nesuteiktas palaikymas kreipiantis dėl akreditacijos ir paprašė teismo įpareigoti Trakų rajono savivaldybės tarybą pakartotinai išnagrinėti klausimus dėl mokyklos ugdymo programų akreditacijos bei priimti pagrįstą sprendimą. Mokykla taip pat nurodė, kad vienas iš akreditavimo gavimo kriterijų yra jos statusas (tai yra vienintelė mokykla mieste, kuri vykdo ugdymą tautinių mažumų kalba) ir minimalaus mokinių skaičiaus 11–toje klasėje užtikrinimas. Remiantis oficialiais duomenimis, kasmet į 11 klasę surenka apie 16-24 asmenis ir tą klasę kiekvienais metais papildo nuo 3 iki 10 mokinių iš Senųjų Trakų A. Stelmachovskio pagrindinės mokyklos, todėl ji atitinka akreditavimo kriterijus, reikalaujančius sukomplektuoti 11 klasę iš mažiausiai 15 mokinių. Neatsižvelgdama į tai, savivaldybės taryba nesuteikė Trakų vidurinei mokyklai teisės kreiptis dėl akreditacijos. Teisės nesuteikimas reiškia, kad jau nuo 2014 m. rugsėjo 1 dienos mokykla neturės teisės komplektuoti 11 klasės, todėl po kelerių metų Trakuose nebus švietimo įstaigos, kurioje galima būtų gauti vidurinį išsilavinimą lenkų kalba. Kadangi akreditacijos nesuteikimo atveju bus pertvarkytos vidaus struktūros, mokykla bus reorganizuota į skyrių Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijoje. Verta paminėti, kad Švietimo ir mokslo ministerija, kurios mokykla taip pat prašė padėti išsiaiškinti susidariusias aplinkybes, savo rašte 2014 m. vasario 5 dieną pripažino, kad mokykla atitinka akreditacijos kriterijus. Tame pačiame rašte ministerija paprašė tarybos išdėstyti įtikinamus argumentus dėl priimto sprendimo ir pateikti informaciją dėl kokių priežasčių mokyklai vis dėlto buvo atimta teisę į akreditaciją.

Tuo tarpu Trakų savivaldybės taryba parengė projektą dėl Trakų vidurinės mokyklos ir Paluknio mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo. Šiame projekte planuojama pradėti pertvarkyti vidaus struktūrą mokykloje ir nutraukti vidurinio ugdymo programos vykdymą nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Projekte numatyta nebepriimti mokinių į 11 klasę. Tai liudija, kad Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendė įteisinti savo planus anksčiau nei teismas priims sprendimą šiuo klausimu ir panaikinti mokyklą Trakuose, kuri teikia vidurinį išsilavinimą lenkų kalba.

EFHR nuomone, tai dar vienas pavyzdys įrodantis, kad nepaisant įstatymo, dėl politinių priežasčių yra priimami neteisėti ir lenkų tautinei mažumai neigiamą įtaką darantys sprendimai. Taryba nevykdo patvirtinto bendro reorganizacijos plano ir vidaus struktūros pertvarkymo mokyklose. Neteisėtu būdu nori reorganizuoti mokyklą, kuri faktiškai atitinka visus reikalavimus būtinus gauti akreditaciją.

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…