• 2013/10/30

Lentelės anglų kalba vis dėl to nepažeidžia įstatymų

Lentelės anglų kalba vis dėl to nepažeidžia įstatymų

nida-streatEuropos žmogaus teisių fondas (EFHR) 2013 m. rugsėjo 12 d. pateikė Valstybinei kalbos inspekcijai (toliau VKI) tris skundus dėl viešųjų užrašų Nidos mieste. Tuo pačiu EFHR įsitikino ir parodė, kad tie patys įstatymų straipsniai priklausomai nuo skundo dalyko – lenkiško užrašo arba užrašo kita kalba – yra skirtingai interpretuojami VKI. Tai liudija faktą, kad lankstus interpretavimas neturi ribų.

EFHR savo prašyme apskundė Nidoje kabančias lenteles su gatvių ir objektų pavadinimais lietuvių ir anglų kalbomis: Pamario str., Purvynes str., G. D. Kuverto str., Kopų str., BEACH, CENTRE, STORE AGE SETTLEMENT SITE, PARMIDIS  DUNE, GLIDING SCHOOL ir kitus. Fondas, remdamasis Valstybinės kalbos įstatymo 14, 17 ir 18 str., atkreipė dėmesį į tai, kad draudžiama kabinti viešuosius užrašus nevalstybine kalba, išskyrus tautinių bendrijų organizacijų pavadinimus ir jų informacinius užrašus. Kadangi nėra įregistruotos jokios tautinės mažumos, Fondas mano, kad dvikalbės lentelės yra naudojamos be teisinio pagrindo tokiu būdu pažeidžiant Valstybinės kalbos įstatymo nuostatas.

Kitų dviejų skundų dalyku buvo ant pastatų užkabinti viešieji užrašai: “Kambarių nuoma; Zimmervermietung; Bed&Breakfast“. Fondas pažymėjo, kad pagal Valstybinės kalbos įstatymo 17 str. valstybinė kalba yra privaloma visų Lietuvos Respublikos įmonių, įstaigų ir organizacijų antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, Lietuvos gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose. Fondas taip pat rėmėsi VKI 2012 m. lapkričio 8 d. nutarimo ,,Dėl viešosios informacijos  ne valstybine kalba pateikimo“ 2 punktu, kuriame pažymėta, kad rašytinė ir garsinė viešoji informacija kitomis kalbomis neturi būti išsamesnė, o jos rašytinių tekstų formatas negali būti didesnis negu tekstų valstybine kalba. EFHR pabrėžė, kad užrašai kitomis kalbomis buvo išsamesni negu užrašai valstybine kalba, todėl buvo pažeisti aukščiau nurodyti nuostatai.

Atsakydama į EFHR pateiktą skundą, VKI pareiškė, kad skunde nurodyti gatvių pavadinimai yra valstybine kalba, juose vartojamos ir lietuvių kalbos abėcėlės raidės ų ir ė. Dėl kitų viešųjų užrašų valstybine kalba Inspekcija priminė, kad VKI 2012 m. lapkričio 8 d. nutarimo 1 ir 2 p. nurodyta, kad tarptautinio bendravimo reikmėms viešoji rašytinė ir garsinė informacija transporte, muitinėse, viešbučiuose, bankuose, turizmo agentūrose, taip pat reklamos elementuose greta valstybinės kalbos gali būti teikiama ir užsienio kalbomis. Informacija kitomis kalbomis neturi būti išsamesnė, o jos rašytinių tekstų formatas negali būti didesnis negu tekstų valstybine kalba.

VKI pareiškė, kad Fondo pateiktuose pavyzdžiuose – reklaminiuose stenduose, kurie skirti informuoti užsieniečius apie įžymias vietas ar teikiamas paslaugas,  pateikta informacija atitinka viešiesiems užrašams keliamus reikalavimus, todėl šiuo atveju Valstybinės kalbos įstatymas taip pat nepažeidžiamas. Inspekcija atsisakė tęsti pateiktų skundų nagrinėjimą.

Aprašyta situacija rodo, kad vietovių, kur gausiai gyvena tautinės mažumos, gyventojai, neturi paklusti valdžios neteisingiems sprendimams nuimti nuo pastatų lenteles ir kitus užrašus lenkų kalba. Įstatymai nėra pažeidžiami, jeigu juose pateikta informacija nepažeidžia aukščiau nurodytų reikalavimų.

Dėl nuolat kylančių problemų, susijusių su tuo, kaip įvairios valstybės institucijos interpretuoja Valstybinės kalbos įstatymą ir 2011 m. lapkričio 8 d. Vyriausiojo administracinio teismo nutarimą dėl dvikalbių topografinių pavadinimų Vilniaus rajono vietovėse, EHHR primena, kad teikia pagalba šiais klausimais.

Bylose dėl lentelių su lenkiškais pavadinimais EFHR įsipareigoja teikti nemokamą teisinę pagalbą visiems dvikalbių lentelių savininkams, įskaitant atstovavimą nacionaliniuose ir tarptautiniuose teismuose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip reikia elgtis, rasite interneto tinklalapyje http://lt.efhr.eu/skrajutes/

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…