• 2013/03/29

Mokymai „Įvairovė tarp mūsų“

Mokymai „Įvairovė tarp mūsų“

Atsakingai įgyvendinama įvairovės politika gali tapti įmonės ar įstaigos darbuotojų geros savijautos šaltiniu nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, seksualinės orientacijos, ar fizinės būklės. Mokymų metu organizatoriai siekė stengėsi parodyti atviros ir įvairialypės visuomenės reikšmę ir žmogaus teisių prasmę.

Mokymų organizatoriais buvo Lietuvos žmogaus teisių centras, o taip pat Lietuvos neįgaliųjų forumas. Taip pat dalyvavo Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lygių galimybių plėtros centras, Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas, Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS,Vytauto Didžiojo universitetas – Sociologijos katedra.

Mokymuose dalyvavo taip pat Europos žmogaus teisių fondas. Mokymų tema labai sudomino EFHR. Svarbu pabrėžti, kad Fondas buvo sukurtas kaip atsakas į žmogaus teisių bei tautinių mažumų teisių pažeidimus ir piktnaudžiavimus Lietuvoje. Vienas iš pagrindinių EFHR tikslų yra švietimas teisės srityje, žmogaus teisių propagavimas ir gerbimas, o jų pažeidimo atveju – atitinkamos apsaugos užtikrinimas nukentėjusiems.

Nors diskriminacijos draudimas yra numatytas daugelyje tarptautinių dokumentų (pvz. Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir kt.), vis dėlto diskriminacija išlieka beveik kasdien. Visų pirma lesbietės, gėjai, biseksualai ir lytį pakeitusieji asmenys (LGBT), iki šiol bijo kalbėti apie savo seksualinę orientaciją, o kitų socialinių grupių atstovai tiesiog ignoruoja diskriminvimo faktą, jei iš viso pastebi problemos opumą.

Informacijos ir konsultacijų centras PLIUS, užsiimantis daugiausia su imigrantais, supažindino su sunkumais, su kuriais susiduria trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje, taip pat su socialine integracija, kultūriniais skirtumais, kalbos barjeru. Nepaisant to, ponia Laima Vengalė-Dits iš Lygių galimybių tarnybos kalbėjo apie diskriminacijos formas praktikoje ir apie galimas teisių gynimo priemones siekiant užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai. Moterys iki šiol, lyginant su vyrais, neturi lygių socialinių, ekonominių ir teisinių garantijų. Štai kodėl vis dažniau politikai pritaria kvotų įvedimui, didinant moterų skaičių bendrovių valdyme ir politikoje.

paskutinėje mokymų dalyje dalyviai buvo supažindinti su gerąja praktika iš Škotijos, Austrijos, Vokietijos, Lenkijos ir Italijos. Ponas Salvatore Marra iš Italijos darbuotojų konfederacijos (CGIL), turinčios daugiau nei 6 milionus narių, papasakojo apie įvairialypį darbuotojų ir profesinių sąjungų bendradarbiavimą, kurio tikslas – diskriminacijos visais pagrindais sumažinimas. Užtad Kritinės įvairovės ir komunikacijos organizacija (Critical Diversity and Communication) pristatė savo misiją, kuria siekiama esminių pokyčių švietime ir visuomenėje pasitelkiant kritinį mąstymą. Jis yra neišvengiamas, jei norime surasti mūsų problemų priežastis ir surasti pagrįstų sprendimų. Visų mūsų veiksmų kokybė priklauso nuo mūsų mąstymo kokybės.

Lygios galimybės ir žmogaus teisės bei laisvės yra neatsiejama laisvos ir demokratinės valstybės dalis. Tokio pobūdžio mokymai prisideda prie visuomenės edukacijos, skatina toleranciją ir pakantumą.

Mokymų metu buvo dalinama medžiaga žmogaus teisių tema, tarp kurių taip pat buvo mokomoji brošiūra lietuvių kalba ”Teisės ir laisvės praktikoje”, kurią Europos žmogaus teisių fondas parengė pagal Europos Tarybos prašymą (http://lt.efhr.eu/europos-tarybos-brosiuros/).

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…