• 2012/12/18

EFHR tarptautinėje konferencijoje Latvijoje

EFHR tarptautinėje konferencijoje Latvijoje
© Zanna Karelina

Tarptautinės žmogaus teisių dienos ir dvidešimto Latvijos žmogaus teisių komiteto (toliau – LHRC) jubiliejaus proga Rygoje įvyko konferencija: „Tautiečių teisės Baltijos šalyse. Apsaugos patirtis tarptautiniame lygmenyje”. LHRC paprašė EŽTF pristatyti Lietuvos tautinių mažumų padėtį, supažindinti dalyvius su savo veikla bei pasidalinti patirtimi tautinių mažumų teisių apsaugos srityje prieš Europos žmogaus teisių teismą ir per Europos Sąjungos organus.

Susirinkimo tikslas – aptarti Baltijos šalių tautinių mažumų padėtį bei sustiprinti teisinius socialinės integracijos rėmus remiantis tarptautiniais teisės aktais, tame tarpe Rėmine tautinių mažumų apsaugos konvencija, Europos regioninių ir mažumų kalbų chartija, Konvencija dėl kovos su diskriminacija švietimo srityje ir kt.

Konferencijoje dalyvavo tokios organizacijos kaip Maskvos žmogaus teisių biuras (Rusija), Londono universitetas (Didžioji Britanija), Teisinės informacijos žmogaus teisių klausimais centras (Estija). Lietuvą atstovavo Europos žmogaus teisių fondas bei Baltijos šalių slavų kultūrinio ir istorinio paveldo draugija.

Reikia pažymėti, kad konferencijos dalyvius labai nustebino informacija apie Latvijos tautines mažumas. Iš 50 025 Latvijos lenkų 10 368 neturi Latvijos pilietybės, iš 598 484 rusų net 362 951 neturi pilietybės, o iš 53 636 ukrainiečių 18 494 neturi piliečio statuso (daugiau informacijos:  www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/dokuments/2012/Latvija_TTB_VPD_010712.pdf). Tai liudija, kad šimtai tūkstančių žmonių, gyvenančių Latvijoje, neturi politinių teisių ir priėjimo prie daugelių profesijų.

Todėl Pabaltijos šalių valdžiai rekomenduojama vadovautis Europos komisijos kovai su rasizmu ir netolerancija rekomendacijomis bei ratifikuoti Europos regioninių ir mažumų kalbų chartiją, Europos konvenciją dėl pilietybės, Konvencija dėl užsieniečių dalyvavimo viešajame gyvenime vietos lygmeniu, Tarptautinę konvenciją dėl visų darbuotojų migrantų ir jų šeimos narių teisių apsaugos ir Europos žmogaus teisių konvencijos 12 protokolą, kuris kovoja su diskriminacija.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…