Europos žmogaus teisių fondas dalyvaus vasaros mokykloje, kurios tema „Lisabonos sutarties naudojimas ūgdant aktyvų pilietiškumą“ (“Using Lisbon Treaty for Building Active Citizenship”).

Europos žmogaus teisių fondas 2012 m. balandžio 20 d. skatino dalyvauti atrankoje į vasaros mokyklą – „Lisabonos sutarties naudojimas ūgdant aktyvų pilietiškumą“ (“Using Lisbon Treaty for Building Active Citizenship”). Į vasaros mokyklą galėjo pretenduoti teisės studentai arba teisininkai dirbantys nevalstybinėse organizacijose, kurios užsiima žmogaus teisių apsauga (daugiau informacijos: http://www.efhr.eu/2012/04/20/summer-school/?lang=lt).