Europos žmogaus teisių fondas naujai pažiūrėjo į ministro Gintaro Steponavičiaus raštą, išsiųstą vaikų, kurie lanko tautinių mažumų mokyklas Lietuvoje, tėvams

You are here:
X