• 2010/12/23

Kaip Europos Taryba gali padėti tautinėms mažumoms?

2010 m. lapkričio 23 d. projekto „Žinių apie žmogaus teises tarptautinėje teisėje ir Europos Sąjungos teisėje gilinimas“ paskaitos dalyviai sužinojo daugiau apie Europos Tarybos žmogaus teisių apsaugą.
Į susitikimą Balstogės universiteto filiale Vilniuje susirinko keliasdešimt žmogaus teisėmis, ypač tautinių mažumų teisėmis suinteresuotų klausytojų.
Susitikime buvo pabrėžta, kad 1949 m. Europos šalys pripažino, kad vienas iš pagrindinių jų bendradarbiavimo tikslų bus sukurti didesnę kontinento vienybę susiejant demokratijos, teisinės valstybės, pliuralizmo ir žmogaus teisių apsaugos principus.
Taip pat buvo pabrėžta, kad Europos Taryba savo forume yra pirmoji Europos regioninė organizacija, kuriai pavyko parengti privalomus tarptautinės tautinių mažumų teisių apsaugos standartus. Paskaitos metu daugiausia dėmesio skirta atitinkamoms Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms apie tautinių mažumų apsaugą. Buvo aptartos dviejų tiesiogiai su tautinių mažumų teisėmis ir laisvėmis susijusių dokumentų – Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos ir Europos regioninių arba mažumų kalbų chartijos – nuostatos.

„Kurier Wileński“ 2010 m. lapkričio 26 d.

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…