• 2010/12/23

Kaip Europos Taryba gali padėti tautinėms mažumoms?

2010 m. lapkričio 23 d. projekto „Žinių apie žmogaus teises tarptautinėje teisėje ir Europos Sąjungos teisėje gilinimas“ paskaitos dalyviai sužinojo daugiau apie Europos Tarybos žmogaus teisių apsaugą.
Į susitikimą Balstogės universiteto filiale Vilniuje susirinko keliasdešimt žmogaus teisėmis, ypač tautinių mažumų teisėmis suinteresuotų klausytojų.
Susitikime buvo pabrėžta, kad 1949 m. Europos šalys pripažino, kad vienas iš pagrindinių jų bendradarbiavimo tikslų bus sukurti didesnę kontinento vienybę susiejant demokratijos, teisinės valstybės, pliuralizmo ir žmogaus teisių apsaugos principus.
Taip pat buvo pabrėžta, kad Europos Taryba savo forume yra pirmoji Europos regioninė organizacija, kuriai pavyko parengti privalomus tarptautinės tautinių mažumų teisių apsaugos standartus. Paskaitos metu daugiausia dėmesio skirta atitinkamoms Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms apie tautinių mažumų apsaugą. Buvo aptartos dviejų tiesiogiai su tautinių mažumų teisėmis ir laisvėmis susijusių dokumentų – Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos ir Europos regioninių arba mažumų kalbų chartijos – nuostatos.

„Kurier Wileński“ 2010 m. lapkričio 26 d.

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…