• 2010/11/20

Kodėl tautinių mažumų teisių apsauga yra svarbi ir reikalinga?

Kodėl tautinių mažumų teisių apsauga yra svarbi ir reikalinga?

skolenia_DKPTautinių mažumų teisių raidos etapai, dilemos, rinkiniai – apie šiuos ir kitus aspektus sužinojo pirmosios projekto „Žinių apie žmogaus teises tarptautinėje teisėje ir Europos Sąjungos teisėje gilinimas“ paskaitos dalyviai.
Susitikimas vyko 2010 m. lapkričio 20 d. Vilniaus lenkų kultūros namuose, kur susirinko keliasdešimt klausytojų, suinteresuotų žmogaus, ypatingai tautinių mažumų teisėmis.
Pristatant keturis kruvinus įvykius (Šventojo Baltramiejaus naktis, 1578 m. rugpjūčio 23–24, Paryžius; Voluinė, 1943 m.; Ruanda, 1994 m. balandis–gegužė; Srebrenica, 1995 m. liepos 11 d. ) buvo iliustruojamas netolerancijos egzistavimas.
Per paskaitas buvo pabrėžta, jog tautinių mažumų apsauga grindžiama būtinybe išvengti tarptautinių ir pilietinių konfliktų bei faktu, kad ši apsauga padeda išsaugoti taiką ir saugumą šalyje bei visame pasaulyje.
Diskutuojant apie įvairias tautinių mažumų apibrėžtis buvo pabrėžta, kad šiuo metu tarptautinėje teisėje nėra visuotinai priimtos tautinių mažumų apibrėžties.
Tuo atveju, kai tautinė dauguma yra engiama tautinės mažumos, ar tai pirmajai yra taikoma tautinėms mažumoms skirta apsauga? Kaip paaiškėjo – ne. Tokia dauguma bus saugoma taikant bendrąsias žmogaus teisių apsaugos taisykles. Arba: ar tautinėms mažumoms kasdien nedemonstruojant joms būdingų savybių (pvz., kalbant daugumos kalba) turėtų būti taikoma tautinių mažumų apsauga.
Kolektyvinis noras išgyventi ir tarpusavio solidarumas – šie du kriterijai, kaip buvo pastebėta, yra pagrindiniai norint apibrėžti tautinės mažumos sąvoką.
Daugiau apie žmogaus teises, tarp jų ir tautinių mažumų teises, galima bus sužinoti netrukus.
Paskaitas organizuoja Lietuvos lenkų teisininkų sąjunga ir Europos žmogaus teisių fondas.

(„Kurier Wileński“)

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…