Teisinės pagalbos centras

Teisinės pagalbos centras

Fondas, remdamasis Teisinės pagalbos centro vykdoma veikla, teikia teisinę pagalbą kiekvienam žmogui, kuris tapo diskriminacijos ir žmogaus teisių pažeidimo auka profesiniame arba privačiame gyvenime arba tokių pažeidimų liudytoju (pvz., kai proceso šalis yra įstaiga arba darbdavys). Konsultacijos apie žmogaus teises teikiamos ir profesinėms sąjungoms bei kitiems juridiniams asmenims.

Ši pagalba apima konsultacijas, teisinių dokumentų sudarymą, bylų vedimą teismuose arba kitose įstaigose. Teisinę pagalbą teikia profesionalūs EFHR teisininkai ir advokatai iš gerai žinomų, su Fondu bendradarbiaujančių, advokatų kontorų.

EFHR veiklos sritis neapima žemės grąžinimo fiziniams asmenims ar ginčų tarp fizinių asmenų sprendimo klausimų.

Suteiksime nemokamą teisinę pagalbą, jei:
 • buvai neįdarbintas arba atleistas iš darbo dėl diskriminacijos (dėl lyties, amžiaus, religijos, priklausymo tautinei mažumai, rasės ir t. t.);
 • perskaitei arba pamatei ką nors (komentarą, straipsnį, darbo pasiūlymą, televizijos laidą ir t. t.) įžeidžiamo ar diskriminuojančio Tave arba kitus;
 • kažkas bando apriboti Tavo teisę vartoti gimtąją kalbą viešoje vietoje;
 • Tavo vardas arba pavardė sulietuvinti ir tu nori turėti įrašą originalia rašyba;
 • Lietuvoje nepripažintas Tavo Europos Sąjungoje gautas diplomas;
 • Tau buvo atsisakyta teikti paslaugas arba suteiktos paslaugos buvo prastos kokybės ir Tu įsitikinęs, kad tai dėl diskriminacijos (dėl lyties, amžiaus, religijos, priklausymo tautinei mažumai, rasės ir t. t.);
 • valstybinės įstaigos nevykdo savo įsipareigojimų Tavo atžvilgiu arba negauni iš jų jokio atsakymo į Tavo prašymus (skundus);
 • Tavo teisė į privatų gyvenimą buvo pažeista, Tavo asmeniniai duomenys neteisėtai naudojami;
 • pokyčiai švietimo sferoje pažeidė Tavo teises;
 • gavai piniginę baudą dėl diskriminacijos (pvz., už kalbėjimąsi gimtąja kalba).

ŽINOK SAVO TEISES!

Jeigu gausi raštą, pvz., iš įstaigos, būtinai patikrink:
 • kas ir kada priėmė, pvz., sprendimą;
 • kam raštas yra skirtas;
 • ar jame nurodytas teisinis ir faktinis pagrindimas;
 • koks jo turinys;
 • ar nurodytas terminas ir galimybė jį apskųsti;
 • ar raštas yra su tinkamu įstaigos antspaudu ir valstybės tarnautojo parašu.
Atsakydamas į raštą, būtinai patikrink:
 • kam raštas turi būti adresuotas (adresatas nurodytas gautame rašte);
 • ar pateikei bylos numerį;
 • ar nurodei, kada gavai raštą;
 • ar išvardijai priežastis ir argumentus, dėl kurių esi nepatenkintas gautu raštu (kokios teisės buvo pažeistos arba kas buvo netinkamai suprasta);
 • ar nurodei teisinį pagrindimą;
 • pridėk dokumentų kopijas, kurios pagrindžia Tavo poziciją;
 • išsiųsk registruotu laišku arba perduok asmeniškai kartu su rašto kopija; paprašyk įstaigos antspaudo su data ir registracijos numeriu ant kopijos.

ATMINK!!!

 • Niekam ir niekados neduok dokumentų originalų (tiktai jų kopijas).
 • Privalai laikytis rašto (prašymo) atsisakymo ar apskundimo nustatytų terminų.
 • Išsaugok iš įstaigos gauto rašto voką.
 • Atmink – registruotų laiškų neatsiėmimas nėra sprendimas. Raštas laikomas įteiktu pasibaigus jo atsiėmimo terminui. Tai gali sukelti rimtų pasekmių.
 • Niekam neperduok savo asmeninių duomenų (išskyrus vardo, pavardės, gyvenamojo adreso) ir kontaktinių duomenų.
 • Atmink, kad į tavo laišką turi būti tinkamai atsakyta per 20 darbo dienų.
Susisiek su mumis

Jei nesi tikras, ar Tavo situacija priklauso EFHR veiklos sričiai – susisiek su mumis. EFHR darbuotojas visada suteiks konsultaciją apie tai, kaip reikia pasielgti tam tikroje situacijoje ir kur galima kreiptis.

Europos žmogaus teisių fondas suteikia nemokamą teisinę pagalbą. Pagalba bus suteikta kiekvienam, kas jaučiasi diskriminuojamas profesiniame ar asmeniniame gyvenime. Atsimink, jog Europos Sąjungoje diskriminacija draudžiama dėl: lyties, priklausomybės tautinei mažumai, neįgalumo ar amžiaus. Jeigu administracinis sprendimas, valstybinių įstaigų ar įmonių veiksmai pažeidžia Tavo teises – susisiek su mumis. Mūsų pagalba apima visų formų diskriminaciją ir žmogaus teisių pažeidimus (išskyrus žemės grąžinimą fiziniams asmenims).

Kviečiame į Fondo biurą nuo pirmadienio iki penktadienio adresu Liepkalnio g. 103 Darbo laikas:  9.30–18.00

Jeigu negali pas mus ateiti, rašyk mums el. paštu efhr@efhr.eu, skambink +37069150822 arba užpildyk anketą

Fondas gina žmogaus teises. Tavo teises!