pasasVšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (toliau – EFHR) šiandien parengė dar vieną skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui gindamas žmogaus teisę į privataus gyvenimo ir šeimos gyvenimo gerbimą. Teisinės pagalbos kreipėsi garsaus poeto Adam Mickiewicz proproanūkis gindamas savo nepilnametės dukters teises. Kliento (Roman Gorecki-Mickiewicz) dukra gimė Lietuvoje, atitinkamai nepilnametei buvo išduotas gimimo liudijimas, o vėliau – Lietuvos ir Prancūzijos pasai. Visose šiose dokumentuose nepilnametės vardas ir pavardė buvo užrašyti originalia forma, t.y. su raidėmis „x“ ir „w“. 2010 m. išduotas Lietuvos Respublikos pasas baigė galioti. Atitinkamai, klientas pateikė prašymą Migracijos valdybai dėl naujo paso išdavimo jo dukrai. 2015 m. spalio 7 d. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba atsisakė išduoti naują pasą nepilnametei, nurodydama, kad įrašas įmanomas tik lietuviškais rašmenimis.

Kliento teises atstovaujančios advokato padėjėjos Evelinos Baliko nuomone, tokia situacija vienareikšmiškai vertinama kaip privataus ir šeimos gyvenimo gerbimo pažeidimas. Europos Žmogaus Teisių Teismas Johansson prieš Suomiją byloje pripažino Europos Žmogaus teisių konvencijos 8 str. pažeidimą ir atkreipė ypatingą dėmesį į tai, kad jeigu gyventojų registre jau įregistruoti tokie vardai ir nenustatyta jokio neigiamo poveikio kultūrinio ir kalbinio tapatumo išsaugojimui, tai nėra pagrindo atsisakyti įregistruoti tokį vardą. Tuo tarpu Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus teisių komitetas pripažino Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių pakto 17 punkto pažeidimą byloje Raihman v. Latvija. Komitetas pripažino, kad priverstinis vardo ir pavardės keitimas yra neteisėtas kišimasis į privatų asmens gyvenimą ir pažeidžia žmogaus teises. Mickiewicz byloje situacija yra analogiška – kliento dukra jau turėjo asmenvardžio įrašus originalia forma Lietuvos Respublikos pase, viešame ir privačiame gyvenime jau dešimt metų yra identifikuojama būtent pagal autentišką formą, todėl priverstinis jo pakeitimas ne tik pažeistų šios šeimos teises, tačiau ir būtų priežastis daugelio administracinių nepatogumų.

EFHR primena, kad tai ne pirma byla, keliaujanti į teismą siekianti apginti žmogaus teises ir laisves asmenvardžių rašybos srityje. 2015 m. liepos 30 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė nutartį kitoje EFHR byloje, kuria įpareigojo Vilniaus miesto CMS pakeisti pareiškėjos pavardę santuokos liudijime į Pauwels.

EFHR