Traku vidurine mokyklaEuropos žmogaus teisių fondas (EFHR) su dideliu džiaugsmu pranešą apie šiandien (gegužės 15 d.) priimtą Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimą dėl Trakų vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos. Apie ankstesnius mokyklos žingsnius ir EFHR suteiktą teisinę pagalbą jau rašėme čia.

EFHR džiaugiasi, kad sprendimas dėl Trakų vidurinės mokyklos akreditavimo buvo priimtas Tarybos narių, be teismo įsitraukimo. Visgi tikėtina yra tai, jog be priimtų teisinių žingsnių ir bylos viešumo Tarybos nariai nebūtų taip greitai pakeitę savo nuomonės ir priėmę tokio sprendimo. EFHR primena, kad savo argumentus dėl mokyklos atitikimo akreditacijos reikalavimams pateikė ir LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Suteikta galimybė akredituotis reiškia, kad mokyklai bus suteiktas gimnazijos statutas ir joje galės tęsti mokslus 11-12 klasės moksleiviai. Tuo pačiu, Tarybos narių parengtas mokyklos vidaus reorganizacijos projektas nebus įgyvendintas.

Atsižvelgiant į tai, kad priimtas sprendimas išsprendė problemą, mokykla atsiims skundą dėl nepagristo atsisakymo išnagrinėti klausimą dėl mokyklos akreditacijos , kuris š.m. sausio mėn. buvo pateiktas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Fondas džiaugiasi, kad eilinį kartą galėjo prisidėti prie lenkų bendruomenės ir jos švietimo teisių apsaugos.

EFHR