Kultūros ministerija skelbia konkursą nominacijai „Už tautinę toleranciją“ gauti

Kultūros ministerija tęsia tradiciją pradėtą 2007 metais, kurios tikslas yra apdovanoti asmenis, labiausiai prisidėjusius prie tautinės tolerancijos skatinimo visuomenės informavimo priemonėse. Tokiu būdu siekiama skatinti visuomenės narius būti tolerantiškais kitų tautinių grupių ir asmenų atžvilgiu bei kovoti su tautine ir/ar rasine diskriminacija.