Prašymas Valstybinei Kalbos Inspekcijai dėl Švietimo ir Mokslo Ministro Gintaro Steponavičiaus patraukimo administracinėn atsakomybėn

2011 m. rugsėjo 16 d. Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) kreipėsi į Valstybinę kalbos inspekciją (VKI) su prašymu išnagrinėti švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) ministro Gintaro Steponavičiaus kreipimąsi į mažumų moksleivius, siunčiant 26 tūkstančius laiškų ne valstybine kalba (lenkų, rusų ar baltarusių). EFHR tikslas buvo įsitikinti, ar valstybinė kalbos inspekcija pasiryš traukti baudžiamojon atsakomybėn dėl…