EFHR surengti mokymai „Kalbinių mažumų kalbos teisės: tarptautiniai standartai ir jų reikšmė“
X