EFHR atstovas dalyvavo keliuose mokymuose apie neapykantos kalbą Vengrijoje ir Čekijoje
X