• 2020/02/03

Europos žmogaus teisių fondas atkreipia dėmesį į tautinių mažumų žiniasklaidos finansavimą

Europos žmogaus teisių fondas atkreipia dėmesį į tautinių mažumų žiniasklaidos finansavimą

2020 m. sausio 15 d. internete pasirodė informacija, jog Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas (toliau – Fondas) konkurso tvarka paskirstė 2020 m. valstybės paramą viešosios informacijos rengėjų projektams. Kaip nurodyta Fondo tinklapyje, konkursui buvo pateiktos 439 paraiškos. Iš Fondo prašoma paramos suma siekė 6 740 719 eurų. Kiekvienos programos paraiškos buvo vertinamos ekspertų grupių, kurias sudarė po penkis ekspertus – patyrusių žurnalistų, mokslininkų, meno ir kultūros profesionalų. Atsižvelgdama į Fondo ekspertų išvadas ir siūlymus, galutinį sprendimą priėmė septynių asmenų Fondo taryba, vertindama projektų originalumą, aktualumą, profesionalumą, jų atitiktį Fondo tikslams.

Europos žmogaus teisių fondas (toliau – EFHR) neabejoja Fondo ir ekspertų kvalifikacija ir vertinimo objektyvumu, tačiau nori atkreipti dėmesį į tautinių mažumų žiniasklaidos finansavo klausimą. Vienintelis Lietuvoje veikiantis dienraštis lenkų kalba – „Kurier Wileński” – šiemet finansavimo negavo.

Pažymėtina, kad 2019 m. sausio 8 d. pasirodė Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos patariamojo komiteto rekomendacijos Lietuvai, užtikrinant tautinių mažumų teises. Apžvelgdamas bendrą žmogaus ir tautinių mažumų teisių padėtį Lietuvoje, Komitetas atkreipė dėmesį į tai, kad tautinių mažumų teisių tema jau ilgą laiką yra politizuojama, nors tai gana stipriai kontrastuoja su palyginti nedideliu tautinių mažumų skaičiumi. 2010 m., panaikinus tautinių mažumų įstatymą, Lietuvoje neliko jokio teisės akto, kuris išsamiai apibrėžtų tautinių mažumų teises, ir nors yra dedamos tam tikros pastangos pragmatiškiems sprendimams rasti, jos nėra pakankamos išspręsti tautinių mažumų kalbos vartojimo viešajame gyvenime, dvikalbių gatvių lentelių bei originalios asmenvardžių rašybos oficialiuose dokumentuose klausimus. Pasak Komiteto, praėjus beveik trisdešimčiai metų po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, tautinių mažumų politika yra kryžkelėje. Sėkmingas aukščiau paminėtų kalbinių teisių užtikrinimas būtų lemiamas žingsnis siekiant visapusiškai integruotos visuomenės, o to nepadarius, kyla tam tikra rizika, kurią dar labiau gali sustiprinti daugelis geopolitinių, ekonominių ir demografinių veiksnių.

Ministrų Komitetas, remdamasis Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos patariamojo komiteto rekomendacijomis, 2019 m. kovo 27 d. priėmė Rezoliuciją CM/ResCMN(2019)4, kuria Lietuva raginama įgyvendinti tarptautines pastabas bei rekomendacijas. Tarp jų – stabilizuoti paramą mažumų žiniasklaidai per Lietuvos spaudos, radijo ir televizijos paramos fondą, fonde numatant, inter alia, atskirą finansavimo eilutę, paskirtą tautinių mažumų žiniasklaidai.

EFHR atkreipia dėmesį į Ministrų Komiteto rekomendacijas Lietuvai ir ragina peržvelgti kitais metais rengiamo konkurso nuostatus, papildant atskira eilute tautinių mažumų žiniasklaidos projektų finansavimui. Šis kreipimasis buvo išsiųstas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, Tautinių mažumų departamentui, Finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…