• 2015/10/26

Įvyko EFHR konferencija „Tautinių mažumų teisių apsauga Lietuvoje: penkerių metų tendencijos“

Įvyko EFHR konferencija „Tautinių mažumų teisių apsauga Lietuvoje: penkerių metų tendencijos“

DSC00397Spalio 23 dieną Vilniaus miesto Savivaldybėje įvyko Europos žmogaus teisių fondo (EFHR) organizuota konferencija „Tautinių mažumų teisių apsauga Lietuvoje: penkerių metų tendencijos“.

Konferencijos vykusios lietuvių ir anglų kalbomis su sinchroniniu vertimu tikslas – apžvelgti tautinių mažumų apsaugą Lietuvoje, EFHR pasiekimus per pastaruosius penkerius metus bei pasidalinti nuomone apie Europos Tarybos Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimą.

EFHR su didžiausiu malonumu pasitiko visus konferencijos pranešėjus, dalyvius bei svečius. Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius ir LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas išsakė sveikinimo kalbas. Vilniaus meras savo pranešime  paminėjo ir originalios asmenvardžių rašybos oficialiuose dokumentuose problemą, pabrėždamas poreikį įgyvendinti atitinkamas programas, tokias kaip Vilniaus m. savivaldybėje įvesta galimybė kontaktuose su savivaldybės darbuotojais naudotis keturiomis kalbomis – lietuvių, rusų, lenkų bei anglų. Julius Sabatauskas pareiškė, kad nemato jokios grėsmės lietuvių kalbai bei tapatybei leidus rašyti asmenvardžius originalia jų kalba oficialiuose Lietuviškuose dokumentuose. Po Vilniaus mero bei Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pranešimų, EFHR direktoriaus pavaduotoja Kristina Voiciukevič bei advokato padėjėja Evelina Baliko pristatė fondą ir jo veiklą bei pateikė bylų, su kuriomis dirba, pavyzdžius.

Konferencijos metu paliesti buvo įvairus tautinių mažumų klausimai. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos atstovė tautinių mažumų klausimais p. Iryna Ulasiuk pristatė tautinių mažumų kultūrų bei jų puoselėjimo problematiką, Europos mažumų centro (ECMI) atstovas Dr. Priit Jarve skaitė pranešimą apie pozityvią praktiką tautinių mažumų apsaugos srityje pateikdamas Kosovo pavyzdį. Ekspertas tautinių mažumų klausimais Dr. Łukasz Wardyn savo prezentacijoje pažymėjo Lenkiją kaip šalį, kurioje tautinių mažumų teisių apsaugos lygis yra pavyzdingas.

Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės atstovas p. Artur Zapolski pristatė departamento veiklą bei ateities planus. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovė Danguolė Grigolovičienė pristatė rasinės diskriminacijos Lietuvoje pavyzdžius bei kovos būdus. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Kultūrinių bendrijų studijų centro atstovas Doc. dr. Grigorijus Potašenko savo pranešime kalbėjo apie tris Lietuvos etninės politikos strategijas ir mažumų apsaugą: 2010 – 2015 m. Ekspertė tautinių mažumų klausimais Dr. Elżbieta Kuzborska, savo pranešime palietė nediskriminavimo kalbos pagrindu temą bei aptarė tautinių mažumų teisių apsaugą atsižvelgiant į tarptautinius standartus.

Kiekvieno pranešimo pabaigoje buvo skirtas laikas klausimams bei diskusijai. Konferencija buvo užbaigta bendra diskusija, po kurios pranešėjai buvo pakviesti pietums.

Turime paminėti, kad tarp svečių buvo ir įvairių ambasadų bei Europos Tarybos atstovai.

EFHR norėtų nuoširdžiai padėkoti visiems konferencijos dalyviams už dalyvavimą o Vilniaus miesto merui už suteiktas patalpas.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…