• 2015/10/14

EFHR dalyvavo tarptautinėje konferencijoje dėl tautinių mažumų Rumunijoje

EFHR dalyvavo tarptautinėje konferencijoje dėl tautinių mažumų Rumunijoje

12118922_1042248249143013_9178761275582644844_n2015 m. spalio 8-9 d. ,Vengrijos Sapientia universitete Cluj-Napocoje vyko konferencija „Senų ir jaunų tautinių mažumų integravimosi į Europos sudėtingą įvairovę modeliai“ (Patterns of Integration of Old and New Minorities in a Europe of Complex Diversity). Tai nebuvo pirmas EFHR apsilankymas šiame universitete. 2012 m. spalį EFHR dalyvavo konferencijoje „Mažumų pristatymas ir jų kalbinės teisės“ (MIREMIR – Minority Representation and Minority Language Rights), kurioje dr. Łukasz Wardyn pristatė savo publikaciją „Tautinių mažumų kalbos teisių apsauga Lietuvoje. Atvejo analizė“. Šiemet konferencija buvo suskirstyta į kelias dalis. Pirmosios dienos temos buvo susijusios su „Senųjų“ tautinių mažumų sudėtinga įvairove, o antrąją dieną kalbėta apie „Jaunųjų“ tautinių mažumų sudėtingą įvairovę. Konferencijoje dalyvavo Rumunijos, Vengrijos, Anglijos, Belgijos, Škotijos, Danijos ir Vokietijos universitetų atstovai. Tautinių mažumų teisių instituto (EURAC), Vengrijos visuomenių užsienio šalyse tyrimo instituto ir Užkarpatės srities Pranciškaus II Rákóczi instituto Vengrijoje atstovai taip pat dalyvavo konferencijoje. Dr. Łukasz Wardyn skaitė pranešimą, kuriame pristatė Europos žmogaus teisių fondą, jo veiklą ir naujausią ataskaitą „Žmogaus teisių stebėjimas Lietuvoje 2014–2015 m.“ (Tautinių mažumų teisės Lietuvoje).

Ataskaitoje pateikiama esama žmonių teisių gerbimo ir ginimo situacija Lietuvoje, ypatingas dėmesys skiriamas tautinių mažumų teisėms. Savo pranešime dr. Łukasz Wardyn taip pat aptarė pokyčius įvykusius nuo paskutinės, 2014 m. ataskaitos publikacijos (Glausta EFHR „Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2012–2013 metais“ ataskaita).

Ataskaitoje pateikiamos Lietuvos tautinių mažumų problemos, tokios kaip: kalbų teisių ir švietimo srities apsaugos mažinimas; vardų ir pavardžių rašymas originalia kalba; vis dar neišspręstas klausimas dėl gatvių pavadinimų rašymo dviem kalbomis; diskriminacija politiniame, socialiniame ir kultūriniame gyvenime; internetinėje erdvėje aptinkama neapykantos kalba ir problemos dėl žemių grąžinimo.

Pasiūlėme veiksmus, kuriais vadovaujantis galima būtų pagerinti tautinių mažumų situaciją Lietuvoje. Žemiau pateikiame mūsų rekomendacijas:

Europos regioninių arba mažumų kalbų chartijos ratifikavimas,

  • Ratifikuoti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Protokolą Nr. 12;
  • Įvesti tautinių ir etninių mažumų teisių apsaugą užtikrinantį įstatymą ir taip įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus (įskaitant vardų, pavardžių ir topografinių nuorodų, kurios leistų lietuviams pabrėžti jų identitetą, rašymą originalo kalba)
  • Įvesti konstitucinio įstatymo pakeitimus dėl oficialios kalbos, atsižvelgiant į tautinių mažumų teises;
  • Įvesti pakeitimus į Švietimo įstatymą, kuriuo būtų atsižvelgta į programų skirtumus mokyklose su lietuvių mokomąja kalba ir mokyklose su kitomis mokomosiomis kalbomis;
  • Suteikti pakankamą finansavimą tautinių mažumų žiniasklaidos ir kultūros projektams;
  • Suteikti tautinėms mažumoms tinkamas galimybes naudotis žiniasklaidos priemonėmis.

Konferencija „Senų ir jaunų tautinių mažumų integravimosi į Europos sudėtingą įvairovę modeliai“ buvo itin sėkminga. EFHR džiaugiasi, kad galėjo dalyvauti šiame renginyje.

Vengrijos Sapientia universitetas buvo įsteigtas 2001 m. ir buvo pirmoji nepriklausoma aukštojo išsilavinimo institucija Rumunijoje. Šios institucijos tikslas – užtikrinti aukštąjį mokymą vengrų kalba. Akredituotas universitetas turi filialus keturiuose miestuose: Miercurea Ciuc, Târgu-Mureș, Cluj-Napoca ir Sf. Gheorghe. EFHR sveikina konferencijas organizuojantį ir aktyviai žmogaus bei tautinių mažumų teises Europoje remiantį universitetą.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…