• 2015/07/30

EFHR lemtingas laimėjimas – Vilniaus miesto apylinkės teismas leido įrašyti „W“ raidę pavardėje

EFHR lemtingas laimėjimas – Vilniaus miesto apylinkės teismas leido įrašyti „W“ raidę pavardėje

20150730_140604 TAEuropos žmogaus teisių fondas (EFHR) džiaugiasi, kad šiandien Vilniaus m. apylinkės teisme pavyko laimėti svarbią bylą, keičiančią Lietuvos požiūrį į originalią asmenvardžių rašybą. Teismas leido, kad Lietuvos pilietės pavardėje būtų įrašyta „W“ raidė. Šia tema šiandien liepos 30 d. EFHR surengė spaudos konferenciją (Konferencijos vieta – BNS 14 val).

EFHR visada pabrėždavo, kad teisė į originalią asmenvardžių rašybą yra viena pagrindinių kiekvieno piliečio teisių, taip pat kaip ir teisė į privatų ir asmeninį gyvenimą. Teisė į privatų gyvenimą tai ne tik teisė į vardą, į pavardę, bet ir galimybė juos pakeisti, norint atgauti jų originaliąsias formas (taip pat raštu).

2014 kovo 15 d. Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyrius (toliau – CMS) išdavė Pareiškėjams (ji Lietuvė, jis Belgijos pilietis) santuokos liudijimą, kuriame Pareiškėjai po santuokos įrašyta pavardė su „v“ raidė (Pauvels), o jos vyrui pavardė palikta originalo forma, t.y. su „w“ raide (Pauwels). Šių metų vasario mėn. Pareiškėjai su EFHR pagalba kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą nesutikdami su CMS 2014 m. gruodžio mėn. atsisakymu pakeisti Pareiškėjai įrašą. Skunde, EFHR pateikti, argumentai pabrėžia, kad neteisėtas ir nepagrįstas atsisakymas leisti Pareiškėjai įregistruoti sutuoktinio pavardę originalia forma pažeidžia Pareiškėjos ir jos šeimos teisę į privatų gyvenimą, teisę puoselėti savo kultūrą, kalbą, religiją, o taip pat juos diskriminuoja, sukelia rimtų administracinių, profesinių ir asmeninių nepatogumų.

Vilniaus m. apylinkės teismas savo liepos 30 d. nutartyje panaikino CMS sprendimą ir įpareigojo pakeisti pareiškėjos pavardę santuokos liudijime į „Pauwels“ bei išduoti naują santuokos liudijimą. Teismas argumentavo, kad asmens privataus ir šeimos gyvenimo neliečiamumas turi būti prioritetas prieš valstybės pageidavimą saugoti kultūrinį identitetą neatsižvelgiant į naujai susiklosčiusiais sąlygas Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, į laisvą piliečių judėjimą, į tai, kad ES valstybių narių sienos nebėra valstybės skiriančios ribos, ribojant asmens įstatyminę teisę pasirinkti savo pavardę (neprieštaraujančią viešajai tvarkai ir gerai moralei), be to pareiškėjams vaikų pavardė visuomet skirsis nuo tėvo arba motinos pavardės, taip suvaržant ir apribojant jų teises bei teisėtus interesus. Tokia išvada paremta ir tuo, kad Lietuvoje jau yra registruoti asmenys, kurių varde ar pavardėje naudojamas lotyniškas rašmuo „w“, kas patvirtinta čia. Šiuo nutartimi teismas nukrypo nuo iki šiol Lietuvoje vyravusios teismų praktikos. Teismo nutartis jau įsiteisėjo.

EFHR primena, kad fondas yra tik vienintelė nevyriausybinė organizacija Lietuvoje, kuri jau kelerius metus kovoja dėl žmogaus teisės į originalią asmenvardžių rašybą. Džiaugiamės, kad daug metų Fondo pateikiami argumentai pagaliau liko išklausyti. EFHR tiki, kad šių Pareiškėjų aktyvumas – kartu su EFHR atstove dalyvavimas Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto klausymuose, o taip pat aktyvus savo teisių gynimas teisme – yra viena sudėtinių šio laimėjimo pagrindų. EFHR tikisi, kad ši nutartis atneš lemtingą CMS ir teismų praktikos pakeitimą o Lietuvos piliečiai daugiau nepatirs sunkumų dėl skirtingos sutuoktinių pavardės. Svarbu paminėti, kad tokių bylų ir klientų yra daugiau.

EFHR

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…