• 2015/02/11

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pasisakė apie diskriminuojančius darbo pasiūlymus

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pasisakė apie diskriminuojančius darbo pasiūlymus

flickr2014 m. lapkričio 13 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ES) priėmė preliminarų nutarimą dėl Vital Pérez prieš Ayuntamiento de Oviedo (savivaldybė Owiedo, Ispanija). Teismas nustatė, kad Astūrijos įstatymas, kuris nustato amžiaus cenzą t.y. 30 m. vietos policijos pareigūnams prieštarauja ES teisei.

Mario Vital Pérez apkaltino Ayuntamiento de Oviedo dėl ypatingų sąlygų patvirtinimo paskelbiant konkursą įdarbinti 15 vietinės policijos pareigūnų. Šiame skelbime tarp kita ko numatyta, kad kandidatas į šias pareigas negali būti vyresnis nei 30 metų. M. Vitala Péreza nuomone, šis reikalavimas pažeidžia jo pagrindinę teisę į vienodą prieigą prie viešųjų pareigų. Oviedo savivaldybės vertinimu, skelbimas neprieštarauja Astūrijos Provincijos teisei.

Teismas pažymėjo, kad Astūrijos Provincija aiškiai įveda skirtingą vertinimą atsižvelgiant į amžių. Teismas priimdamas sprendimą rėmėsi 2000/78 / EB, 2000 lapkričio 27 d. Tarybos direktyva, kuri nustato bendrą vienodą požiūrį į užimtumą profesinėje srityje, siekiant pašalinti įvairias diskriminacijos formas. Direktyva, ypač užimtumo srityje, draudžia tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją dėl amžiaus. Be to, Teismas išreiškė nuomonę, kad įdarbinimo viršutinės amžiaus ribos nustatymas yra tinkamas ir būtinas, atsižvelgiant į du teisėtus socialinės politikos tikslus. Visu pirmą, užtikrinti tinkamą išsilavinimą, reikalingą tam tikroje darbo pozicijoje. Antrą, siekiant užtikrinti pareigūnams atitinkamai išdirbtą laikotarpį iki išėjimo į pensiją.

Europos Žmogaus Teisių Fondas jau kelerius metus kovoja su diskriminuojančiais darbo pasiūlymais. Taip pat stengiasi, kad žmonės, darantys tokius nusižengimus, būtų nubausti. Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 8 straipsnyje yra nurodoma kad ,,Skelbimuose priimti į darbą, valstybės tarnybą arba mokytis draudžiama nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę vienai iš lyčių. Taip pat įstatymo 11 straipsnis numato, kad darbo skelbimuose yra draudžiami diskriminaciniai veiksmai dėl lyties, rasės, tautybės, etninės kilmės, seksualinės orientacijos, socialinės padėties, negalios, religinių įsitikinimų bei amžiaus. Plačiau apie tai rašėme čia.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…