• 2014/11/13

EFHR kovoja prieš rasizmą ir antisemitizmą

EFHR kovoja prieš rasizmą ir antisemitizmą

2014-11-11-11.06.50-300x241Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) išreiškia susirūpinimą dėl didėjančio kraštutinių dešiniųjų partijų populiarumo pastaruosiuose parlamento rinkimuose visoje Europoje. Fondas mano, kad ši tendencija turėtų būti sustabdyta ir reikėtų imtis bet kokių veiksmų siekiant išvengti situacijos, kurioje galėtų pasikartoti siaubingi įvykiai, tokie kaip žydų, romų ir kitų socialinių grupių persekiojimas.

Atsižvelgiant į dabartinę diskriminacijos situaciją mūsų šalyje, EFHR pažymi, kad pagal naujausias rekomendacijas dėl Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos (TMAPK) įpareigojimų vykdymo Lietuvoje, reikėtų stiprinti nacionalines strategijas skatinančias lygybę tarp piliečių. Be to, Fondas taip pat norėtų priminti, kad lygybės skatinimas tarp žmonių turi būti visų vyriausybių prioritetu.

EFHR mano, kad labai svarbu yra didinti visuomenės informuotumą apie lygybę, toleranciją ir abipusę pagarbą jau nuo mažens. Todėl mūsų organizacija vykdo švietimo kampanijas mokyklose, kurių metu buvo paminėta Tarptautinė diena prieš fašizmą ir antisemitizmą, organizuojant kovos su rasizmu kampaniją, kuri vyko M. Romerio universitete Vilniuje 2014 m. lapkričio 14 d. Šią kampaniją organizavo dvi EFHR savanorės, kurios atlieka savanorystę pagal Europos savanorių tarnybos (EST) projektą.

EFHR yra labai malonu dėl plataus studentų susidomėjimo, kurie dalyvavo mūsų veikloje ir buvo pasiruošę išsakyti savo nuomonę apie žmogaus teises. Tarptautinėje antidiskriminacinėje kampanijoje Fondo stendas kartu su nemokama informacine medžiaga (tokia kaip brošiūros, plakatai, atvirukai, lipdukai, siunčiami Fondo partnerės, nevyriausybinės organizacijos UNITED) susilaukė daugelio žmonių dėmesio.

Visi dalyviai gavo Europos Tarybos informacinius lankstinukus ir brošiūras „Žmogaus teisės ir laisvės praktikoje“ ir „47 šalys ir viena organizacija … Europos Taryba“. Studentai sužinojo, kaip prisidėti prie tarptautinių projektų, kuriais siekiama kovoti su rasizmu ir kaip jie gali skatinti žmogaus teises savanoriaudami mūsų organizacijoje.

Norint pasiekti efektyviausią kovos būdą su visomis rasizmo formomis, antisemitizmu ir priešišku požiūriu į tam tikras socialines grupes, EFHR bendradarbiauja su daugeliu nevyriausybinių organizacijų (NVO), tokių kaip UNITED, ENAR ir kt. Naujausios kampanijos dėka, mūsų atstovai prisidėjo prie tarptautinės kampanijos prieš diskriminaciją skatinimo, kurią remia UNITED.

Daugiau informacijos apie mūsų paskutinias antidiskriminacines kampanijas, galėsite rasti apsilankydami mūsų interneto svetainėje.

EFHR

EU_flag_Erasmus__vect_POS


Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…