• 2014/10/03

Dvikalbių lentelių su gatvių pavadinimais klausimas beveik išspręstas

Dvikalbių lentelių su gatvių pavadinimais klausimas beveik išspręstas

lietuviskos-lenkiskos-gatviu-pavadinimu-lenteles-603437572014 m. rugsėjo 3 d. Šalčininkų rajono apylinkės teismas skyrė baudą Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriui dėl teismo sprendimo dėl dvikalbių lentelių su gatvių pavadinimais ant privačių namų nevykdymo. 1880 litų bauda buvo skirta administracijos direktoriui J. Rybakui, kuris 2014 m. birželio 2 d. pradėjo eiti šias pareigas. Bauda, kuri sudarė 20 litų per dieną, jau buvo sumokėta, tačiau tik visų dvikalbių lentelių nukabinimas reiškė sprendimo įvykdymą.

Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje taip pat pareikalavo naujo gatvių ženklinimo būdo įvedimo, pagal kurį turėtų būti įrengti kelio ženklai su gatvių pavadinimais lietuvių kalba. Atsakomybę už tai turėtų prisiimti savivaldybė, kuri iki spalio 31 d. turėjo nuspręsti, kaip įves naują gatvių ženklinimo būdą ir kokia būtų jo kaina.

Jau spalio 2 d. Vyriausybės atstovas pranešė, kad savivaldybės institucijos pateikė reikiamus įrodymus dėl teismo sprendimo įvykdymo. Gatvėse buvo įrengti kelio ženklai su gatvių pavadinimais lietuvių kalba. Vis dėlto, ant namų vis dar lieka dvikalbės lentelės su gatvių pavadinimais, nes tai yra privati nuosavybė.

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) atkreipia dėmesį į tai, kad lentelės, dėl kurių kilo ginčas, yra pakabintos ant privačių namų, kurių savininkai nesutinka jų pašalinti. Nėra jokio sprendimo arba teismo nutarimo, kuriuo remiantis fiziniams asmenims galėtų būti skiriamos finansinės baudos. Be to, iki šios dienos, nėra aiškaus teisinio reguliavimo kaip dera elgtis tokiu atveju.

Tautinių mažumų teisių reglamentavimas vis dar lieka problema, nes pagal Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos 11 straipsnio nuostatas, teritorijose, kuriose tradiciškai gausiai gyvena tautinei mažumai priklausantys asmenys, valstybė stengiasi daryti  visuomenei skirtus tradicinius vietovių, gatvių pavadinimus ir kitus topografinius užrašus taip pat ir mažumos kalba, jeigu yra pakankamas tokio žymėjimo poreikis.

EFHR įsipareigoja teikti nemokamą teisinę pagalbą visiems dvikalbes lenteles turintiems pastatų savininkams, įskaitant atstovavimą nacionaliniuose ir tarptautiniuose teismuose.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…