• 2013/12/20

EFHR teikia psichologinę ir teisinę pagalbą vaikų namams

EFHR teikia psichologinę ir teisinę pagalbą vaikų namams

IMG_6002Europos žmogaus teisių fondo (EFHR) atstovai jau ne vieną kartą bendradarbiavo su Lietuvos vaikų globos namais. Kadangi pagrindinė Fondo susidomėjimo sritis yra tautinės mažumos, ypatingas dėmesys buvo skiriamas vaikų namams, kuriuose gyvena tautinėms mažumoms priklausantys vaikai. Buvo rengiami susitikimai su vaikais bei dr. Lauros Koba ir prof. Veslavo Vaclavčiko (Wiesław Wacławczyk) paskaitos Šalčininkų, Pabradės ir Nemenčinės įstaigose , į kurias patenka vaikai iš lenkų ir rusų šeimų. Besilankant vaikų namuose, buvo užmegztas bendradarbiavimas su psichologe Jolanta Masian, kuri specializuojasi vaikų, jaunimo ir šeimų terapijoje. Psichologė veda užsiėmimus tokiomis temomis kaip konfliktų sprendimas, veiksmingas bendravimas, profesinio išsekimo profilaktika, motyvavimas pokyčiams, atkakliam elgesiui, psichinei sveikatai, raidos ir auklėjimo psichologijai.

Šių metų gruodį prasidėjo psichologo susitikimų ciklas su Šalčininkų ir Pabradės vaikų namų auklėtojais ir globotiniais.

Gruodžio 4 dieną Fondo buveinėje įvyko Pabradės ir Šalčininkų vaikų namų auklėtojų susitikimas, kurį vedė psichologė Jolanta Masian. Susitikimas buvo organizacinio pobūdžio. Susitikimo metu buvo aptarti klausimai, su kuriais susiduria šių įstaigų auklėtojai ir auklėtiniai. Susitikimo tikslas buvo nustatyti psichologinės pagalbos, teikiamos vaikų namų auklėtiniams ir jų auklėtojams, apimtį ir formas. Susitikime dalyvaujantys auklėtojai pripažino, kad dėl problemų, su kuriomis susiduria kasdien savo darbe, turi gerai išmanyti psichologijos pagrindus. Visuomeninių normų nesilaikymas, įstatymų pažeidimas,  aukštas agresijos laipsnis aplinkiniams, padidėjęs jautrumas, psichikos sutrikimai, potrauminiai sindromai, mokymosi sutrikimai – tai tik nedidelė dalis problemų, su kuriomis susiduria vaikų globos namų auklėtojai. Tuo pačiu dauguma pripažino, kad jiems trūksta reikalingų teorinių žinių, psichologinės pagalbos, pagalbos sprendžiant sudėtingas auklėjimo problemas. Pirminė analizė taip pat parodė, kad vaikų namų auklėtojams, dirbantiems sunkiomis sąlygomis, už mažą atlyginimą, negaunantiems psichologinės pagalbos, gresia profesinis išsekimas, kas turi neigiamos įtakos jų auklėtiniams. Susitikimo metu aptartos auklėjimo problemos su kuriomis susiduria auklėtojai. Dauguma išvardintų problemų yra susijusios su netobulais įstatymais ir pinigų trūkumu. Ilgame išvardintų problemų sąraše pabrėžtos problemos, kurios atsiranda dėl atitinkamų žinių stokos vaikų psichikos vystymosi klausimais, dėl psichologinių mechanizmų nežinojimo, psichologinės pagalbos trūkumo. Auklėtojai pabrėžė, kad šiuo metu nėra jokios mokymo sistemos, suteikiančios galimybę reguliariai plėsti teorines ir praktines žinias darbo vaikų socialinės pagalbos įstaigose klausimais.

Reziumuodama susitikimą, psichologė pasiūlė vaikų globos namų auklėtojams psichologinę, ugdymo bei konsultacinę pagalbą. Sutarta, kad Šalčininkų ir Pabradės vaikų namuose įvyks užsiėmimų ir probleminių grupių psichologinių susitikimų ciklas. Tokie susitikimai turi prisidėti prie teigiamų darbo su vaikų namų globotiniais rezultatų, padėti sukurti tinkamas auklėjimo technikas, saugų psichologinį klimatą, padedantį vystytis vaikų namų auklėtiniams, o taip pat išugdyti savo vertės suvokimą vaikų namų auklėtojuose, kurie dažnai jaučiasi prislopinti savo darbo krūvio ir moralinės atsakomybės.

Artimiausiais mėnesiais yra numatyti grupiniai psichologo susitikimai su vaikais ir jų auklėtojais, kurių metu vyks ugdymo užsiėmimai, konsultacijos ir psichologinė terapija, skirta įstaigų auklėtojams ir auklėtiniams. Susitikimų ciklas bus taip pat tęsiamas 2014 metais. EFHR džiaugiasi, kad yra galimybė bendradarbiauti ir suteikti pagalbą vaikų globos namams.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…