• 2013/12/18

Žurnalistų etikos inspektorius palaikė EFHR dėl dienraštyje „Kurier Wileński” paskelbto straipsnio

Žurnalistų etikos inspektorius palaikė EFHR dėl dienraštyje „Kurier Wileński” paskelbto straipsnio

curia2013 m. lapkričio 21 d. Žurnalistų etikos inspektorius paskelbė sprendimą dėl Kazimiero Garšvos skundo dėl informacijos, nurodytos straipsnyje „Sajūdis – legendos transformacija”, kuris buvo paskelbtas dienraštyje „Kurier Wileński”. Inspektorius pripažino, kad „Vilnija” draugijos pirmininko skundas yra nepagrįstas. Laikraščio poziciją paruošė Europos žmogaus teisių fondas.

2013 m. birželio 18 d. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo Kazimiero Garšvos skundą, kuriame pareiškėjas teigė, kad 2013 m. birželio 5 d. publikacijoje pateikta informacija neatitinka tikrovės, yra iškreipta ir kursto tautinę nesantaiką. Pareiškėjas taip pat apkaltino „Kurier Wileński” , kad šis nepageidauja ir nespausdina atsakymų ir pataisymų. Pareiškėjo nuomone, laikraštis taip pat neatsižvelgia į pastabas, nurodytas inspektoriaus įsakyme, todėl pažeidžia Visuomenės informavimo įstatymo 3 str. 3 d. ir 22 str. 8 d. 1 p.

Skundo autorius mano, kad publikacijoje yra pateikta klaidinga informacija, kurią paskelbus, „Kurier Wileński” ketino sutrukdyti Lietuvos Respublikos institucijų veiklai, apsunkinti gyventojams pageidaujamos mokyklos pasirinkimą, diskredituoti Lietuvos teritorinį integralumą ir kompromituoti veikėjus, ginančius jos nedalomumą, kurstyti lenkiškai skaitančių gyventojų neapykantą bei iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje didinti įtampą valstybėje.

Skundo nagrinėjimo metu inspektorius kreipėsi į „Kurier Wileński” direktorių ir vyr. redaktorių, prašydamas pateikti paaiškinimus dėl pareiškėjo pateiktų argumentų.

Savo paaiškinime „Kurier Wileński” prieštaravo skundo motyvams, pripažindamas juos nepagrįstais ir neatitinkančiais tikrovės. Pateiktuose argumentuose atkreiptas dėmesys į tai, kad LR Konstitucijos 25 str. nustato žmogaus teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Be to, nurodyta, kad žodžio laisvę taip pat užtikrina Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 str. 1 d., o teisę laisvai reikšti savo nuomonę – Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių pakto 19 str. 2 d. Skelbdama informaciją, redakcija veikė pagal įstatymus ir naudojosi tik objektyviais, patikrintais ir viešai prieinamais informacijos šaltiniais.

Pagal „Kurier Wileński” pateiktus argumentus ir tarptautinę judikatūrą (pvz. De Haes ir Gijsels prieš Belgiją, Dalban prieš Rumuniją), Žurnalistų etikos inspektorius nenustatė jokių pareiškėjo nurodytų pažeidimų. „Kurier Wileński” nepiktnaudžiavo teise reikšti kritišką nuomonę, savo nuomonę išreiškė etiškai. Apskųstoje publikacijoje nėra jokių teiginių, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai kurstytų arba ragintų kitus asmenis niekinti, žeminti, įžeidinėti asmenis arba asmenų grupes, išskiriamas pagal tautybę. Todėl „Kurier Wileński” veiksmai, t.y. apskųstos publikacijos paviešinimas, negali būti vertinami kaip tautinių konfliktų kurstymas.

Galiausiai, išnagrinėjęs skundą, Žurnalistų etikos inspektorius pripažino, kad paskelbus apskųstą publikaciją, nebuvo piktnaudžiaujama žodžio laisve. Informacijos kūrėjo veiksmai neperžengė ribų, nustatytų LR Konstitucijos 25 str. ir Konvencijos 10 str. Todėl klausimo iškėlimas dėl viešosios informacijos autoriaus atsakomybės neturi teisinio ir faktinio pagrindo.

Pagal nurodytus motyvus ir Visuomenės informavimo įstatymo 50 str. 1 d. 5 p., 3 d. 6 p., 15 d. inspektorius nusprendė pripažinti  „Vilnija” draugijos pirmininko skundą nepagrįstu.

Europos žmogaus teisių fondas džiaugiasi, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pripažino „Kurier Wileński“ nurodytus argumentus. Tai yra dar viena sėkmė, pasiekta ginant Lietuvos lenkų žiniasklaidą.

EFHR

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…