• 2013/12/06

EFHR Vilniaus ikimokyklinių įstaigų lenkų ugdomąja kalba I – ajame Forume

EFHR Vilniaus ikimokyklinių įstaigų lenkų ugdomąja kalba I – ajame Forume

DSC01879Trečiadienį, gruodžio 4 d. Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) dalyvavo Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų lenkų ugdomąja kalba I-ajame Forume.  Šventę organizavo Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugija „Macierz Szkolna” ir Vilniaus m. savivaldybė. Lenkų kultūros namuose vyksiančio festivalio atidarymo metu, iškilmingo renginio pradžioje vyko X-ojo vaikiškų spektaklių „Pasakėlės iš darželio lentynėlės” pasirodymas.

Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų lenkų ugdomąja kalba I–ajame Forume buvo pristatytos teikiamos švietimo paslaugos ir 17 iš 28 sostinės darželių pasiekimai, kuriuose yra grupės su lenkų ugdomąja kalba. Kadangi EFHR tiria padėtį tautinių mažumų grupėse Vilniaus m. darželiuose, pasinaudojęs galimybe, užmezgė tiesioginius kontaktus su darželių atstovais, šitaip papildęs Fondo turėtus duomenis.

Jau rudens pradžioje EFHR pateikė Vilniaus m. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento švietimo skyriui prašymą dėl informacijos suteikimo apie tautinių mažumų grupių padėtį sostinės darželiuose. Papildomai, Fondas kreipėsi į 38 darželių administraciją, kuriuose pagal 2012 m. sąrašą buvo sudarytos grupės su lenkų arba rusų ugdomąja kalba. Atsižvelgiant į 28 atsiųstus atsakymus paaiškėjo, kad 2 darželiuose nesusiformavo grupė su rusų ugdomąja kalba, o 12 darželiuose vaikų skaičius viršija normą. Be to, grupių su lenkų arba rusų ugdymo kalba trūkumas, nepalieka tėvams kitos išeities, kaip leisti vaikus į grupes su lietuvių ugdymo kalba.

Remiantis Vilniaus m. savivaldybės duomenimis, pateiktais 2013 m. www.vilnius.lt svetainėje, 28 iš 144 darželiuose Vilniaus ribose buvo suformuotos grupės su lenkų ugdomąja kalba. Iš EFHR surinktos informacijos matyti, kad mažiausiai 16 iš jų, vaikų skaičius viršija normą. Taip pat pasitaiko dvikalbystės atvejų (lenkų – rusų grupė), kas nėra tikslinga vaiko gerovės atžvilgiu. Patalpų trūkumas, kurias galima būtų skirti naujai grupei, nulemia eilinių problemų atsiradimą. Nepaisant to, pasitelkus bendras jėgas ir atitinkamą tėvų organizavimą galima būtų ieškoti dabartinės situacijos sprendimo. EFHR ir toliau stebės situaciją ir kreipsis dėl reikiamų permainų, siekiant užtikrinti atitinkamas sąlygas tautinių mažumų grupėse.

EFHR primena apie galimybę pasinaudoti nemokama teisine pagalba ir suinteresuotų asmenų atstovavimą tam tikrose institucijose, taip pat dėl priėmimo į darželį klausimais. Prašome kreiptis tiek mokyklų atstovus, tiek vaikų tėvus arba jų globėjus.

Europos žmogaus teisių fondas tikisi, kad Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų lenkų ugdomąja kalba Forumas taps tradicinis ir jo dėka informacija apie lenkų ikimokyklines grupes ir galimybę mokytis savo gimtąja kalba bus labiau prieinama.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…