• 2013/11/04

Dar kartą apie dvikalbes gatvių pavadinimų lenteles

Dar kartą apie dvikalbes gatvių pavadinimų lenteles

lietuviskos-lenkiskos-gatviu-pavadinimu-lenteles-60343757Kampanija dėl dvikalbių gatvių pavadinimų lentelių tęsiasi. Fondas daugkart pranešdavo apie įvairių valstybinių institucijų (ypač Valstybinės kalbos inspekcijos) veiksmus (taip pat teisminius), kurių tikslas – pašalinti nelietuviškų gatvių pavadinimų lenteles tankiai tautinių mažumų apgyvendintose teritorijose.

Naujausias Vilniaus Apygardos Teismo sprendimas dėl dviem kalbom užrašytų gatvių pavadinimų buvo priimtas spalio 28 dieną. Vilniaus Rajono Savivaldybės Administracijos direktorė  gavo dviejų tūkstančių litų baudą už ankstesnio teisminio sprendimo iš 2011 metų neįvykdymo, kuriame Savivaldybės Administracija gavo įsakymą nuimti visas lenteles su gatvės pavadinimais, užrašytais nelietuvių kalba, nuo viešosios ir privačiosios paskirties pastatų.

Teismo sprendimas apie  tai, kad lentelės su gatvių pavadinimais dviem kalbom turi būti pakeistos į lietuviškas, galioja taip pat šalčininkų rajone. Jeigu teismo sprendimas nebus įvykdytas, Šalčininkų Rajono Administracija gali būti nubausta panašia bauda. Lenteles su gatvių pavadinimais registruoja Vyriausybės atstovas, surašinėjantis namų adresus, kur iškabintos lentelės su gatvės pavadinimu dviem kalbom. Verta priminti, kad Vilniaus Apygardos Teismas boaudžiamojon atsakomybėn dėl dvigubu gatvių pavadinimu gali patraukti tik savivaldybę, bet ne privačius gyventojus. Dėl to Vyriausybės atstovo veiksmai neturėtų sukelti gyventojų nerimo ir baimės dėl piniginių bausmių. EŽTF nori pabrėžti, kad bet kokio tipo gąsdinimai arba bandymai priversti gyventojus, kad tie pašalintų nelietuviškus gatvių pavadinimų užrašus, yra neteisėti. 

Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje pareikalavo pakeisti Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje gatvių pavadinimų lenteles, neatitinkančias Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatymo bei Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, pakeitimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklių reikalavimus. Vilniaus apygardos administracinis teismas įpareigojo savivaldybės administraciją įvykdyti pareiškėjo reikalavimą, t. y. įpareigojo palikti lenteles tik su lietuvių kalba nurodytais gatvių pavadinimais. Teismo kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą, priėjo išvadą, kad Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius neteisėtai ir nepagrįstai atsisakė vykdyti Vyriausybės atstovo reikalavimą pakeisti dvikalbes gatvių pavadinimų lenteles pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Atsižvelgiant į tai, Teismas savo sprendime įpareigojo Šalčininkų rajono savivaldybės administraciją per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pakeisti gatvių pavadinimų lenteles, kad jos atitiktų Valstybinės kalbos įstatymo reikalavimus. Sprendimo vykdymas apima tokias Šalčininkų rajono savivaldybės gyvenvietes kaip: Kalesninkai, Daugidonys, Purvėnai, Mantviliškės, Eišiškės, Dieveniškės, Jašiūnai, Žagarinė, Turgeliai, Šalčininkėliai, Tetėnai, Baltoji Vokė, Rūdninkai.

Šis sprendimas analogiškas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 8-osios sprendimui dėl Vilniaus rajono savivaldybės. Lietuvos apeliacinės instancijos teismas paliko pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistu, kuris jau yra įsiteisėjęs. Šiuo atveju reikėtų išaiškinti sprendimo adresato ir įpareigotų vykdyti sprendimą asmenų klausimą, kadangi pasitaikydavo incidentų, kai antstoliai aplankydavo privačių namų savininkus ar net grasindavo jiems baudomis. Kadangi tokie nesusipratimai gali pasikartoti ateityje, Fondas nutarė išplatinti tarp aukščiau paminėtų gyvenviečių gyventojų informacinius lapelius, kurios tikslas supažindinti dvikalbes lenteles turinčius pastatų savininkus su jų teisėmis .

Pagal Civilinio proceso kodekso 642 straipsnį, teismo sprendimas privalo būti įvykdytas vykdomajame dokumente nurodytų asmenų, t. y. asmenų, kurių liečia sprendimas. Šiuo atveju, Fondo manymu, 2013 m. sausio 28-osios Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo dėl neteisėtai pakabintų dvikalbių topografinių pavadinimų lentelių Vilniaus rajono gyvenvietėse adresatas yra tik Šalčininkų rajono savivaldybės administracija. Tai reiškia, kad privačių pastatų, ant kurių pakabintos dvikalbės lentelės savininkai nėra proceso dalyviai ir šioje byloje jokių pareigų jiems nenustatoma. Sprendimo aiškinimas, kuriuo jis būtų taikomas paminėtiems pastatų savininkams, reikštų, kad jis apima visas panašias situacijas ir yra skirtas neribotam žmonių skaičiui (yra abstraktaus ir visuotinio pobūdžio), o tai kvestionuotų teisinės valstybės principą ir prieštarautų Lietuvoje galiojančiam Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsniui, kuris užtikrina teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. Be to, tai prieštarautų Administracinių bylų teisenos įstatymo 97 straipsniui, pagal kurį sprendimo nuorašas nusiunčiamas vykdyti administravimo subjektui, kurio veiksmai ar neveikimas buvo apskųsti.

Tokiu atveju Fondas mano, kad administracinis sprendimas, kurį teismas išnagrinėjo , skirtas tik savivaldybei pavaldžioms teritorijoms (namams, pastatams ir pan.), o ne privatiems sklypams.

Jeigu bet kas gaus iš įstaigų arba teismo bet kokį raštą dėl šio dalyko, prašome nedelsiant susisiekti su Fondu. Svarbu yra laikytis teismo sprendimo apskundimo nustatytų terminų.

Fondas suteikia nemokamą teisinę pagalbą šiuo klausimu, įskaitant atstovavimą valstybiniuose ir tarptautiniuose teismuose.

Daugiau informacijos, įskaitant informacinį lapelį nurodantį kaip elgtis šiuo klausimu, surasite: www.efhr.eu

EFHR

Susijęs įrašas

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…
Konstitucinis Teismas: diakritinių ženklų naudojimas nelietuviškuose asmenvardžiuose galimas gavus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadą

Konstitucinis Teismas: diakritinių ženklų naudojimas nelietuviškuose asmenvardžiuose galimas gavus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadą

2023 m. gruodžio 28 d. paskelbtame nutarime Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas, prieš…