• 2013/05/14

EFHR palaiko ESBO pastangas pagerinti balsavimo teises Lietuvoje, kurios užtikrins didesnį tautinių mažumų dalyvavimą Lietuvos politikoje

EFHR palaiko ESBO pastangas pagerinti balsavimo teises Lietuvoje, kurios užtikrins didesnį tautinių mažumų dalyvavimą Lietuvos politikoje

uid_a77cd0b5f88fc10539e897f852b064491293813386158_width_700_play_0_pos_3_gs_0Atsižvelgiant į savo 2012 m. liepos mėnesio ataskaitą apie pasiruošimą Seimo rinkimams Lietuvoje, š.m. sausio 3 d. ESBO paskelbė išsamų pranešimą apie balsavimo eigą, kuri vyko 2012 m. spalio mėnesį. Ataskaitos paskirtis – teikti pasiūlymus, siekiant pagerinti rinkimų procesą Lietuvoje, kuriais Lietuvos valdžios institucijos galėtų pasinaudoti ateityje. Parlamento rinkimų metu ESBO didelį dėmesį skyrė tautinių mažumų padėčiai aptarti. Ataskaitoje aiškiai kalbama apie būtinybę sumažinti esamą 5 procentų balsų ribą, kuri pagerintų tautinių mažumų atstovavimo lygį įstatymų leidybos procese. ESBO pataria visas rinkimų ribų nustatymo klausimus iš anksto aptarti su tautinių mažumų atstovais, jeigu tos permainos yra įvedamos tautinių mažumų tankiai apgyvendintose teritorijose. Be to, jeigu tautinių mažumų atstovų apgyvendintose teritorijose visa informacija apie rinkimus ir balsavimo lapeliai būtų parengti tautinių mažumų kalbomis, visa tai palengvintų situaciją. Tokie sprendimai suteiktų galimybę susipažinti su informacija lietuvių kalbos nemokantiems žmonėms.

Po to, ESBO siūlo atkreipti didesnį dėmesį į piktnaudžiavimo atvejus, susijusius su balsų papirkimu ir rinkimų kampanijų, kurias finansuoja partijos, finansavimo sistemos skaidrumu. Remiantis Vyriausiosios rinkimų komisijos pateikta informacija užregistruoti 150 skundai susiję su rinkimų kampaniju metu naudojamais metodais t.y. nelegali agitacija, plakatų kabinimas be išankstinio leidimo arba , apie kandidatus tikrovės neatitinkančios informacijos skelbimas.

Europos žmogaus teisių fondas mano, kad paskelbta ataskaita tai gera pradžia permainoms įvesti Lietuvos rinkimų sistemoje, kuris galėtų pagerinti tautinių mažumų dalyvavimo lygį Lietuvos valdžios institucijose.

Žemiau yra prieinama 2013 m. sausio mėn. ESBO ataskaita dėl 2012 m. Seimo rinkimų Lietuvoje bei  kritiškai parašyti fragmentai dėl rinkimų eigos.

[wpfilebase tag=file id=590 /]

[wpfilebase tag=file id=591 /]

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…