Š.m. kovo 1 dieną Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) kartu su Balstogės universiteto filialo Vilniaus Ekonomikos-Informatikos fakultetu Vilniuje (UWB) surengė susitikimą, kurio tikslas buvo palaikyti Europos piliečių iniciatyvą „Minority SafePack“.

Į susitikimą atvyko nemažas būrys studentų, pasižymėjusių aktyviu dalyvavimu ir susidomėjimų šia iniciatyva. Į susitikimą taip pat atvyko Lenkijos Respublikos Ambasados Konsulinio skyriaus atstovai Vilniuje. Susitikimo pradžioje Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės direktorė Vida Montvydaitė papasakojo apie tautinių mažumų padėtį Lietuvoje ir pristatė Departamento veiklą. UWB dekanė hab. dr.  Mieczysława Zdanowicz visiems susirinkusiems papasakojo, kaip veikia Europos piliečių iniciatyva, išvardino jos tikslus ir paaiškino parašų rinkimo procedūras. EFHR teisininkas Lešek Jankovskij pristatė „Minority SafePack“ iniciatyvą ir paragino ją pasirašyti.

„Minority SafePack“ – įstatymų pasiūlymų paketas, užtikrinantis tautinių mažumų apsaugą ir daugelis ES teisės aktų, leisiančių remti mažumų teises, teisę į kalbą ir kultūros apsaugą. Pagrindiniai iniciatyvos tikslai gali būti apibendrinti taip: mažumų saugumas ir susiję su mažumomis teisės aktai. Daugiau informacijos apie „Minority SafePack“ iniciatyvą rasite čia.

EFHR ragina visus pasirašyti šią iniciatyvą. Iniciatyvą galima pasirašyti apsilankius puslapyje www.efhr.eu/safepack. Parašų pateikimo terminas – š.m. balandžio 3 d.  EFHR paskyroje Facebooke vyksta konkursas, kuriame kiekvienas pasirašęs iniciatorius kiekvieną pirmadienį turi galimybę laimėti du bilietus į kiną, o balandžio 2 d. mes paskelbsime laimėtoją, kuriam atiteks pagrindinis prizas – kelionė į Taliną! Konkurso sąlygas ir taisykles galite rasti čia.