Lietuva Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo ratifikavo 1998 metų lapkričio 10 dieną, todėl ji, kaip valstybė, privalo pateikti periodines ataskaitas, kuriose išsamiai išdėstoma padėtis šalyje. Tačiau Lietuva taip ir neįvykdė savo pareigos.

Lietuvos ataskaitą ketinta aptarti ir išnagrinėti ekspertų, t.y. Rasinės diskriminacijos panaikinimo komiteto (RDPK) per IX – X ataskaitų pateikimo ciklą. Ataskaitos pateikimo terminas suėjo 2018 m. sausio 9 d. Dėl šios priežasties diskusijos sesija apie padėtį Lietuvoje turėjo būti atidėta kitiems metams. Jau ne pirmą kartą Lietuva nevykdo savo įsipareigojimų, kylančių iš tarptautinių konvencijų. Lietuva iki šiol nepateikė nuolatinių ataskaitų apie Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją Europos Tarybai, o paskutinė, ketvirtojo ciklo ataskaita vėluoja beveik 8 mėnesius. VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia šią situaciją ir apgailestauja, kad diskusijos bus atidėtos dar metams laiko.