10-oji Jungtinių Tautų Tautinių Organizacijos mažumų reikalų forumo sesija vyks lapkričio 30 ir gruodžio 1 dienomis Ženevoje (Šveicarija). Šių metų forumo tema „Tautinių mažumų jaunimas: link įvairovės ir integracinės visuomenės“.

Forume rinksis jaunimas, priklausantis etninei, rasinei, religinei ar kalbinei mažumai, su tikslu, kad jų balsas būtų išgirstas Jungtinių Tautų Organizacijoje ir siekiantis sužinoti, kaip pritaikyti žmogaus teisių mechanizmus, viliantis pakeisti bendruomenę, kuriai jie priklauso.

Šiais metais Elzbieta Kuzborska, Žmogaus teisių lektorė ir patarėja teisės klausimais, atstovauja lenkų tautinę mažumą Lietuvoje Jungtinių Tautų Organizacijos forume: ji dalyvaus diskusijoje, kurios tema „Integracinis švietimas kaip suteikiantis mažumų jaunimui daugiau teisių“. Diskusijos medžiaga, apimant E. Kuzborska pasisakymą forume, nuotraukas ir vaizdo įrašus, bus pasiekiama pagal užklausimą.

Kalbant apie tikslus, diskusijomis ir debatais forume bus siekiama rasti konkrečias priemones ir rekomendacijas mažumų jaunimui švietimo, visuomenės gyvenimo, žiniasklaidos bei taikos ir stabilumo sferose. Forumo dalyviai bandys pateikti daugybę rekomendacijų, skatinančių aktyvų mažumų jaunimo įsitraukimą, siekiant, kad jie taptų teigiamo pokyčio dalimi. Pažymima, kad šias rekomendacijas Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas mažumų reikalų klausimais pristatys Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje 2018 m. kovą.

Papildoma informacija apie 10-ąją forumo sesiją nurodoma forumo oficialiame puslapyje. Taip pat forumo Pirmininko parengta suvestinė bus pasiekiama oficialiame tinklalapyje jau įvykus renginiui. Oficialų tinklalapį rasite šia prieiga:  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/Session10.aspx

Taip pat Jungtinių Tautų Organizacijos mažumų reikalų forumas transliuojamas tiesiogiai. Atkreipiame dėmesį, kad diskusiją, kurioje dalyvauja E. Kuzborska vyks rytoj, lapkričio 30 d., nuo 10 iki 13 valandos Centrinės Europos laiku. Diskusijos nuoroda: http://webtv.un.org