Šiandien Seimos Žmogaus teisių komitetas svarstys Vardų ir pavardžių rašymo asmens tapatybės dokumentuose įstatymo projektus. Septyniasdešimties Seimo narių pasirašytas įstatymo projektas, kuris numato galimybę originalia forma rašyti asmenvardžius lotyniškos abėcėlės rašmenimis pagrindiniame puslapyje, jau buvo nagrinėjamas Seimo Teisės ir Europos Sąjungos teisės departamentuose. Taip pat gautos Valstybinės kalbos komisijos ir Vyriausybės išvados ir pastabos. Atsižvelgiant į užtrukusį procesą, abejotina ar įstatymo projektai spės grįžti į Seimo posėdžių salę dar per šią sesiją.

Tuo tarpu teismai ir toliau nagrinėja bylas dėl asmenvardžių rašybos. Vakar, birželio 27 d., Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrių įtraukti į apskaitą pareiškėjos E.Wilkat sudarytą santuoką ir išduoti santuokos liudijimą su pareiškėjos pavarde – Wilkat. Teimas nurodė, kad nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad pareiškėja sudarė santuoką su Vokietijos Federacinės Respublikos piliečiu bei pasirinko vyro pavardę – Wilkat. Galiojantis teisinis reglamentavimas nenumato galimybės civilinės būklės aktų įrašus daryti nelietuviškais rašmenimis. Tačiau, teismas, spręsdamas šį ginčą privalo vadovautis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika bei Lietuvos Respublikos teisų praktika sprendžiant tokio pobūdžio bylas.   Teismas padarė išvadą, jog nenukrypimas nuo šiuo metu esamo teisinio reguliavimo bei atsisakymas tenkinti pareiškėjos prašymą, neatitiktų teisingumo principo, būtų neproporcingas pareiškėjos siekiamam rezultatui ir galimoms kilti pasekmėms, kurias pareiškėja patirtų esant įrašytoms skirtingoms pavardėms, prieštarautų Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikai, todėl prašymas laikytinas pagrįstu ir tenkintinu.

Šiuo VšĮ “Europos žmogaus teisių fondas” yra laimėjęs daugiau kaip trisdešimt penkias bylas dėl originalios asmenvardžių rašybos. Mišrias šeimas teismuose atstovaujanti advokato padėjėja Evelina Dobrovolska pažymi, kad dar beveik dešimt bylų yra ruošiama į teismą. Taip pat šiuo metu pateiktas prašymas dėl proceso atnaujinimo ir kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą Alexios Gorecki-Mickiewicz byloje.

Manytina, kad nukėlus asmenvardžių rašybos klausimo nagrinėjimą į Seimo rudens sesiją dar daugiau asmenų pasiryš kreiptis į teismus nesulaukdami įstatymo leidėjo valios.

EFHR